Lærer

Om undervisningsmaterialet

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form.

Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man to elevark (pdf). Et elevark til dansk i 0.-2. klasse og et elevark til dansk i 2.-4. klasse. Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler

Fagligt Fokus

Fag og temaer

  • Fædre og børn
  • Den grimme ælling
  • Tarzan
  • Bog/film

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Judith & Ulrich Breuning

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her