Hvidsten Gruppen elev

Hjem

Elevspørgsmål

'Hvidsten Gruppen' er en film, som kan opleves umiddelbart for sin spænding, og som også kan danne udgangspunkt for at få viden om den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Filmen giver et indtryk af problemerne og udfordringerne for de mennesker, som levede dengang – problemer og udfordringer, som stadig har relevans.

Formålet med arbejdet med filmen er, at I skal:

 • få indblik i, hvordan film skildrer en epoke og dens udfordringer
 • få kendskab til film om samme emne, her krigsfilmgenren
 • få forståelse for fortælleform, dramaturgi og rekvisitter
 • beskæftige jer med temaer som ansvar og civil ulydighed, dødsstraf og forsoning
Foto: Lars Høgsted

Opgaver

Tematik og hovedkarakterer

 • Hvordan skildrer filmen 'Hvidsten Gruppen' tyskere og frihedskæmpere?
 • Hvordan er hovedkaraktererne?
 • Hvad er hovedkarakterernes mål?
 • Hvad er hovedkonflikten?
 • Hvad er filmens tema?
 • Har filmen et nutidigt, almengyldigt budskab? Beskriv dette.
 • Sammenlign 'Hvidsten Gruppen' med andre film om besættelsen. I kan stille samme spørgsmål til disse film.

Dramaturgi og varsler

 • Notér på et stykke papir, hvordan I oplever filmens start.
 • Hvordan bliver personerne præsenteret? Hvad beskæftiger de sig med?
 • Hvordan er festen skildret? Hvem er i centrum? Hvad får vi at vide om personer, konflikt og holdninger til den tyske besættelse?
 • Hvordan er kønsrollerne?
 • Hvordan udvikler filmen sig? Vælg tre scener, I synes, er centrale. Beskriv dem og begrund, hvorfor I har valgt netop de tre scener.
 • Hvordan gør filmen brug af rekvisitter? Tal især om Jacobs penge, pistol og giftampul.
 • Tal om de forskellige fortællemæssige varsler i filmen. Hvilke forventninger vækker de, og hvad antyder de om mulige uhyggelige begivenheder? Hvad betyder varslerne for personerne og for tilskuerens oplevelse af scenerne?
Foto: Lars Høgsted

Sangnumre

 • Tal om filmens brug af sangnumre.
 • Hvorfor er netop disse sange valgt?
 • Hvad handler sangene om?
 • På hvilken måde understreger sangene filmens handling?

En krigs mål og midler

 • Skriv en tekst (2-3 A4-ark) med overskriften 'En krigs mål og midler'. I skal komme ind på civilcourage, civil ulydighed, menneskeligt ansvar og den højeste pris.

Anmeldelse

 • Skriv en anmeldelse af filmen 'Hvidsten Gruppen'.