Internettet i samfundet

Lærer

Vi lever i dag i et netværkssamfund, et informationssamfund, en big data-tidsalder og en global landsby. Fælles for disse nye måder at betegne vores samfund er, at der henvises til sociale, politiske, økonomiske samt kulturelle store forandringer i samfundet. De er forårsaget af en global udbredelse af netværks-, informations- og kommunikationsteknologier.

I dag er Danmark langt fremme på det digitale område i forhold til mange andre lande i verden. Vores indkøb, deltagelse i den offentlige debat og kommunikation med det offentlige har over en meget kort tidsperiode fået en digital dimension.

Dette materiale indeholder otte temaer, der introducerer og inspirerer undervisere til at arbejde med forskellige aspekter af internettets indflydelse på det danske samfund. Udgangspunktet er, at vi i det digitale samfund bliver forbundet på nye måder. Vi håndterer derfor samfundet og de politiske, sociale og økonomiske samfundsprocesser på nye måder.

 • Det digitale Danmark
 • Danskernes viden og digitale kompetencer
 • Den digitale kløft
 • Det uigennemskuelige internet
 • Big data og privatliv på internettet
 • Menneskerettigheder
 • Overvågning
 • Løsninger

Hvert tema indeholder:

 • Korte introduktioner til temaerne
 • Inspiration til emner og problemstillinger
 • Henvisninger til film, online materialer, litteratur, rapporter og undersøgelser
 • Inspirationsspørgsmål til emnerne

Temaerne er udviklet til at give inspiration til undervisere på de gymnasiale uddannelser i samfundsfag, mediefag, engelsk og dansk (se mere under Fag). Med korte beskrivelser, henvisninger til litteratur og film kan det bruges som inspiration til at udvikle egne undervisningsforløb. Men det kan også bruges direkte i undervisningen til at introducere eleverne til en grundforståelse af internettets betydning i samfundet.

Dette materiale er skrevet af Gry Hasselbalch for Medierådet for Børn og Unge, september 2016.
Materialet bygger på rapporten Digital Tryghed – de væsentligste digitale udfordringer for forbrugerne i Danmark, Hasselbalch, Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, 2016.
Hovedbillede: LINK