Lærer

Filmen handler om 16-årige Inuk, der skal forsøge at begå sig i det moderne Grønland. Det er en klassisk fortælling om overgangen fra barn til voksen samt om forholdet mellem fædre og sønner. Men historien er også et billede på det moderne Grønland og dets problemer.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. Til venstre under menuen ligger et elevark (pdf). Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

FAGLIGT FOKUS

Fag og temaer

  • Fra barn til voksen
  • Tradition og modernitet

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Lars Knudsen og redigeret af Ditte Mejlhede, juni 2015

Materialetype: