Kærestesorger Lærer

Hjem

Til læreren

Der er noget særligt ved en Nils Malmros-film. Filmene kommer med nogle års mellemrum, når instruktøren omhyggeligt har gennemarbejdet den historie, som han vil fortælle. Ofte er der som her med 'Kærestesorger' tale om mere eller mindre selvbiografisk stof, og altid er der tale om en for instruktøren nødvendig historie. Og historierne er altid blevet fortalt. Nils Malmros har ikke som så mange af sine kollegaer skuffer fulde af urealiserede manuskripter.

'Kærestesorger' er under skabelsesprocessen lidt spøgefuldt blevet kaldt for 'Kundskabens træ 2'! Og rigtigt er det, at 'Kundskabens træ' fra 1981 skildrede instruktørens mellemskoletid, og at 'Kærestesorger' skildrer hans gymnasietid. Men bortset fra personerne Niels-Ole og Helge, der kan genkendes i karaktererne Jonas og Toke i den nye film, er der ingen egentlige gengangere fra 'Kundskabens træ'. Dog har figuren Birger i 'Kærestesorger' samme dramatiske funktion som spasmager, som Willy Bonde havde i 'Kundskabens træ'. Den første films handling foregår i Århus, mens handlingen i det nye værk er henlagt til Viborg. Uden at bynavnet dog nævnes. Gymnasietiden har nok et geografisk tilhørssted, men er set som en universel tilstand. Bemærk i øvrigt navneligheden mellem Jonas og Toke og Janus og Tore. Sidstnævnte er hovedpersonerne i Klaus Rifbjergs debutroman, 'Den kroniske uskyld' fra 1958. Der er således fra start signaleret til den indviede, at dette er en ambitiøs erindringsfilm.

Fordi Nils Malmros og hans værker er så enestående i dansk film – bl.a. på grund af instruktørens autodidakte tilgang til filmmediet, værkernes karakter og kulturministeriets kanonisering af 'Kundskabens træ' – indeholder dette undervisningsmateriale en artikel om Nils Malmros’ film. Afsnittet Nils Malmros’ univers er ment som et tilbud til de lærere og elever, der har fået blod på tanden og vil opleve andre Malmros-film.

Undervisningsmaterialet indeholder yderligere tre temaer. Det første beskæftiger sig med strukturen i filmen, der er opbygget som et klassisk værk. Det andet tema, Erindring – fra Bechet til Beatles, ser på filmens erindringsstof og fortællerens rolle. Det tredje tema, At elske eller at være forelsket, sætter fokus på hovedtemaet, som netop handler om at elske eller at være forelsket eller at elske at være forelsket. Og som med titler fra Malmros-film såmænd også kunne kaldes for 'En mærkelig kærlighed', 'Kærlighedens smerte' eller netop 'Kærestesorger'.

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt, så man kan plukke i temaerne og beskæftige sig med de opgaver, som man finder relevante for netop ens klasse. Der er således stof til både én lektions efterbehandling af filmoplevelsen og til et længere forløb, hvor Nils Malmros’ filmværker i almindelighed og 'Kærestesorger' i særdeleshed tages under behandling.

Dette materiales forfattere lægger ikke skjul på, at de gennem årene med stor glæde har fulgt Nils Malmros’ karriere og sat stor pris på hans film. 

Rigtig god fornøjelse
Judith & Ulrich Breuning