Kortfilm i fransk

Lærer og elev

On regarde un petit film ?

Der er altid gode grunde til at se kortfilm i franskundervisningen.

Kortfilm er i kraft af deres format meget velegnede til undervisningsbrug. Alle franske kortfilm på Filmcentralen kan ses med danske eller franske undertekster. De bringer sprog og verden ind i klasselokalet og kombinerer det visuelle og sproglige input. De giver eleverne gode oplevelser og taler til deres sanser. Samtidig giver de indsigt i fransktalende kulturer og mulighed for at høre og vænne sig til det talte sprog. 

Med kortfilm kan du berige de temaer, I arbejder med, og komme rundt om mange forskellige faglige mål. 

Faglige mål

Med afsæt i læseplan og undervisningsvejledning for fransk

De faglige mål, du opstiller med dine elever, vil selvfølgelig komme an på klassetrin og det faglige fokus, som du ønsker at arbejde med. Eksempler på mål kan være:

  • forstå hovedindhold og lytte efter detaljer i en dialog
  • forstå budskaber og holdninger relatereret til hverdagslivet
  • anvende gættestrategier og lave hypoteser
  • samtale om et emne i et enkelt sprog
  • udtrykke meninger og holdninger
  • få indsigt i egen og andre hverdagsliv
  • skrive forskellige typer tekster: personbeskrivelse, resumé, anmeldelse
Materialetype: