Lær at gennemskue falske informationer online

Forløbet 'Stop. Tænk. Tjek det' giver eleverne forståelse for fænomenerne misinformation, desinformation og malinformation og øger deres kendskab til kildekritiske redskaber. Målsætningen er, at de klædes på til at navigere i de massive informationsmængder, de møder online.

Med videoer og podcasts lærer eleverne at spotte forkerte informationer. De skal også selv prøve kræfter med at producere og gennemskue hinandens falske informationer.

Se videoer, podcast med mere på www.tjekdet.dk/stop.  

FORLØB OG FAGLIGHED

Forløbet løber over seks lektioner eller tre moduler og er opbygget omkring fire faser.

I gymnasiet kan undervisningsmaterialet fungere enkeltfagligt i samfundsfag, dansk og historie, men kan med fordel gennemføres tværfagligt.

Hent lærervejledningen her.

Måske har du hørt nogen sige, at noget er fake news. Men fake news er ikke bare fake news. Der er nemlig forskel på falske informationer. Der er blandt andet forskel på, hvorfor de deles og spredes. Og vil man være god til at skelne sandt fra falsk, er det nyttigt at vide, hvad forskellene mellem forskellige former for falske informationer er. Derfor smider vi begrebet fake news i skraldespanden og bruger i stedet begreberne misinformation, desinformation og malinformation. Dem kan du høre mere om i videoen herunder: 

Materialetype: