Lav et videoportræt

Varighed: 4-6 lektioner
Gruppe: 2-4 personer

Brug videoformatet til at fortælle om en person med billeder og lyd. Det kan både være personer, man kender, er inspireret af, eller har en vigtig betydning for samfundet/historien.

Til denne aktivitet skal eleverne bruge: Kamera og klippeprogram, fx smartphone eller tablet.

I vores tutorial nedenfor følger vi Lua, der går i 4. klasse. Han laver et portræt af sin far og har valgt at filme tre situationer, hvor hans far gør noget, han rigtig godt kan lide, og som derfor siger noget særligt om ham.

I kan vælge at gøre portrættet mere uddybende med fx interviews og / eller baggrundsmateriale om personen.

Uanset hvilken person eleverne skal portrættere, anbefaler vi, at de starter med en researchfase og på den baggrund udvælger, hvad de vil fokusere på i portrættet.

Elever i udskolingen kan trække en konflikt eller diskussion ind i portrættet for at give filmen kant og fx samfundsrelevans.