Libero Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Filmens handling
 • Når børn og voksne bytter roller
 • Psykisk sygdom i familien
 • Libero
 • Den delte familie
 • Filmens virkemidler

Om filmen

”Libero” skildrer en lille familie i en forstad til Rom. Her bor 11-årige Tommi og hans lidt ældre søster med deres far Renato. Faren forsøger efter bedste evne at håndtere situationen som alenefar, men det er ikke altid nemt. Han har et voldsomt temperament og har svært ved at vise sine mange kærlige sider på en voksen måde. Søsteren Viola er en drille- og humørsyg teenager, som står midt i den besværlige pubertet. Situationen sættes på spidsen, den dag moren – der stak af med en anden mand – grædende vender tilbage til familien i håb om at blive taget til nåde.

Historien bliver fortalt – set med 11-årige Tommis øjne, og det er fra hans synsvinkel, vi følger dramaet om den humørsvingende far, der forsøger at gøre sit bedste, men som alligevel gang på gang kommer til at overlade for meget ansvar til sine børn. Med varme og humor og en blanding af store dramatiske konflikter og små rørende øjeblikke fortæller filmen om en turbulent opvækst omfattet af lige dele kærlighed og kaos. ”Libero” er en meget velspillet film, som på fineste vis skildrer skellet mellem børns og voksnes verden. Filmens skildring af livet i en delt familie er desuden et særdeles aktuelt og vedkommende emne i vores samfund i dag. Filmen rejser mange eksistentielle spørgsmål og ser tingene fra barnets synsvinkel, hvilket gør den velegnet til undervisningsbrug.

Den italienske skuespiller og instruktør bag ”Libero” Kim Rossi Stuart spiller selv den ene af filmens hovedroller som faren Renato. ”Libero” er hans debut som instruktør. Han har til gengæld en lang karriere bag sig som skuespiller og har bl.a. spillet over for John Malkovich og Irène Jacob i Michelangelo Antonionis og Wim Wender’s drama ”Bag skyerne” og desuden været med i Roberto Benignis ”Pinocchio”. ”Libero” vandt CICAE-prisen (en pris, der gives af Sammenslutningen af Art-biografer) ved Cannes Filmfestival i 2006 samt hovedprisen, en Golden Swan, ved Copenhagen International Film Festival ligeledes i 2006.

Om undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet retter sig mod faget dansk på 6.-9. klassetrin i grundskolen, gymnasiet samt de øvrige ungdomsuddannelser. Aldersmæssigt spænder sværhedsgraden i materialet fra ca. 12-18 år, og det er derfor muligt at differentiere i spørgsmålene ud fra alder og klassetrin, så tilgangen til filmen og dens temaer bliver alderssvarende.

Materialet lægger op til tematisk diskussion, da det især er filmens forskellige temaer, der er interessante at fokusere på i undervisningssammenhæng. Elever og lærer kan i fællesskab arbejde med temaerne, men materialet kan også deles op, så de enkelte temaer med tilhørende arbejdsspørgsmål gives til mindre elevgrupper, der så arbejder selvstændigt. Herefter kan de enkelte grupper fremlægge deres afsnit for resten af klassen. Afslutningsvis kan disse fremlæggelser munde ud i en overordnet fælles samtale om filmen og dens temaer. Bemærk at arbejdsspørgsmålene tager udgangspunkt i, at klassen har set filmen sammen i biografen via DFIs Skolebio-ordning. Hvis I har filmen på dvd, giver det mulighed for at gense klip og dermed arbejde mere i dybden med de enkelte klip. Filmen er udgivet på dansk dvd.

Materialet består af fem afsnit, som hver især lægger op til forskellige tematiske tilgange til filmen: Et tema om Når børn og voksne bytter roller; et tema om Psykisk sygdom i familien; et tema om frihed / libero; et tema om at være barn i Den delte familie samt et afsluttende tema, som lægger op til en Filmfaglig diskussion af filmen. Bemærk: Det er nemmest at arbejde med filmens virkemidler, hvis I har filmen på dvd – men arbejdsspørgsmålene kan også tilrettelægges og udvælges, så en enkelt visning af filmen i biografen er nok. Materialet indeholder desuden et handlingsreferat af filmen. Handlingsreferatet er tænkt som en håndsrækning til såvel lærer som elever i arbejdet med filmen. Det vil være en fordel for eleverne at få handlingsreferatet udleveret, når de skal arbejde med filmen, så de kan holde styr på handlingens detaljer. Som forberedelse til arbejdet med filmen vil det være en god idé, at eleverne, inden de ser filmen, bliver præsenteret for filmens overordnede handling og temaer.

Det elektroniske informationssystem Infomedia er et godt sted at finde supplerende læsestof om filmen, blandt andet interviews, anmeldelser m.m.:
www.infomedia.dk.

God arbejdslyst!
Lene Pryds Jørgensen

Filmens handling

I en forstad til Rom bor 11-årige Tommi sammen med sin storesøster Viola og deres far Renato, der er fotograf. Moren har forladt familien. Renato har et voldsomt temperament og kan blive meget vred. Men en hel del af tiden har de to børn og deres far det også hyggeligt sammen.

En aften, hvor Renato er på arbejde, spiser Tommi og Viola middag hos portneren i deres ejendom. Da de kommer tilbage til deres lejlighed, venter deres mor Stefania grædende på trappen. Tommi og Viola tager hende med ind i lejligheden, men da Renato kommer hjem, bliver han meget vred på sin kone, fordi hun har svigtet dem. Han vil smide hende ud, men det ender dog med, at børnene næste morgen skal bestemme, om deres mor skal have lov at flytte tilbage til dem, hvilket de med stor glæde siger ja til.

Tommi er skeptisk overfor sin mors tilbagevenden, men hans søster og far er glade. Familien tager med Renato på arbejde, dog på en uheldig dag, hvor han ender med at blive fyret. Derefter tager de på hotel for at fejre, at Stefania igen er sammen med familien. Renato er dog konstant på vagt og mistroisk over for sin kone og holder øje med hvert skridt, hun tager. Selvom Tommi tvivler på, at Stefania vil blive i familien, er han glad for, at hun er tilbage. En dag henter Stefania Tommi midt i en skoletime og tager ham med i Tivoli. En anden dag tager hun børnene med til fernisering hos veninden Livia. Ved denne fernisering ser Tommi, at hans mor introduceres for en mand, som hun taler længe med. Tommi får bange anelser, der senere viser sig at holde stik, nemlig at Stefania igen er ved at forsvinde ud af familiens og ind i en ny mands favn.

Tommi søger ofte tilflugt på husets tag; her kan han være i fred og få lov til bare at være et barn uden at skulle forholde sig til de voksnes verden og problemer. Selv tumler han også med tanker om forelskelsen i klassekammeraten Monica, den krævende svømning, som han gerne vil udskifte med fodbold samt problemerne i familien. Kun hos nabodrengen Antonio og hans forældre oplever Tommi en form for ro og harmoni i sit liv – bl.a. nyder han at komme på fisketur med Antonios far.

Efter endnu en konfrontation med sin far vælger Tommi at trodse ham ved at sige ja til en skitur med nabofamilien. Tommi fortryder dog sit valg og opsøger Renato i lejligheden, hvor de genforenes. Efterfølgende accepterer Tommis far, at hans søn vælger fodbold frem for svømning. Tommi modtager en pakke, som Stefania har afleveret på skolen. Pakken indeholder et foto af Tommi og hans mor samt et brev om, at hun elsker ham, men at hun ikke er rask og vil forklare det hele senere. Denne besked får Tommi til at bryde sammen i gråd, mens han kører hjem i bussen.

Når børn og voksne bytter roller

”Libero” fortælles fra den 11-årige hovedperson Tommis synsvinkel. Hans far er en frustreret og temperamentsfuld drømmer, og hans mor kommer og går alt efter, om hun har lyst til at være sammen med sin familie eller med en anden mand. Midt i alt dette står Tommi og hans søster Viola, som begge skal forsøge at fastholde det familie- og voksenliv, som deres forældre ikke kan finde ud af at skabe. De bliver begge behandlet som små voksne, der konstant bliver involveret i forældrenes konflikter og barnagtige opførsel. Et eksempel er scenen, hvor Tommis mor kommer tilbage og gerne vil flytte sammen med familien igen. Hun græder og siger, at hun ikke kan leve uden dem, alt imens faren skælder ud og tvinger hende til over for børnene at fortælle, hvorfor hun har været væk.

Opgaveforslag

 • Hvordan reagerer Tommi, Viola og deres far på, at moren er tilbage? Beskriv ligheder og forskelle i deres reaktion. Hvad fortæller denne scene om henholdsvis børnene og forældrene?
 • Hvad synes I om, at det er børnene, der skal beslutte, om deres mor må få lov til at flytte tilbage i lejligheden, eller om hun skal smides ud? Hvem skulle efter jeres mening tage denne beslutning? Hvad fortæller det om forældrene og deres forhold til hinanden? Hvad fortæller det om forældrenes forhold til deres børn? Er det den rigtige beslutning, der bliver taget? Begrund jeres svar.
 • Hvad mener Tommi, da han siger: ”Hun rejser alligevel igen”?

Tommi er 11 år gammel og bliver også set på og behandlet som det barn han er, både i skolen, blandt kammeraterne og hos nabofamilien. Og i disse situationer virker han glad og godt tilpas. Men når han er sammen med sine forældre, bliver han på mange måder behandlet som en voksen. Han bliver konstant tvunget til at forholde sig til de store spørgsmål i livet, hvilket gør ham både alvorlig og indimellem også forskræmt at se på. Et eksempel er scenen, hvor moren igen er stukket af fra familien. Faren tager børnene med i skoven og tvinger Tommi ud af bilen for at løbe en tur, mens han siger: ”Lad os se, om jeg kan gøre dig til en mand”.

Opgaveforslag

 • Hvorfor er faren interesseret i at gøre en 11-årig dreng til ”en mand”? Hvad mener han i virkeligheden, når han siger dette til Tommi? Hvorfor udtrykker han ikke, hvad han i virkeligheden mener?
 • Hvordan virker denne scene på jer, og hvad fortæller den om faren?

Efter at faren er blevet fyret fra sit job som fotograf, og moren igen er rejst, får faren et nyt job i Napoli. I scenen, hvor han skal af sted til Napoli, beder han Viola sige til Tommi, at ”hendes skvat af en bror selv kan tjene penge til mad”. Tommi ligger i sin seng og hører det og ser meget bedrøvet ud. Scenen ender med, at faren alligevel ikke kommer af sted, men da Tommi senere samme dag spørger, om han må tage på skitur med Antonios familie, går faren amok, smider ham ud af lejligheden og råber, at han kan skrubbe ad helvede til.

Opgaveforslag

 • Hvad er gået forud for denne scene, og hvorfor reagerer faren så voldsomt i forhold til en skitur og ender med at smide Tommi ud af lejligheden?
 • Reagerer Tommi efter jeres mening på den rigtige måde, eller kunne han have gjort noget anderledes? Får han sagt fra over for sin far, eller accepterer han at blive behandlet på denne måde og hvorfor? Hvad ville I selv have gjort i en lignende situation? Begrund jeres svar.
 • På hvilken måde opfører faren sig anderledes, efter at moren igen er stukket af fra familien? Kan det forsvares, at han opfører sig på denne måde over for sine børn?
 • Hvorfor vælger Tommi at tage hjem fra skituren frem for at blive sammen med Antonios familie? Vil man som barn altid vælge sine forældre frem for noget andet, også selv om man bliver behandlet dårligt? Hvorfor tror I, det er sådan? Begrund jeres svar.
 • Giv andre eksempler fra filmen, hvor Tommi og hans søster bliver sat i situationer, hvor de skal tage ansvar som voksne.
 • Hvilken betydning kan det have som barn at vokse op i et hjem, hvor man bliver behandlet som en voksen og skal være den voksne i forhold til sine forældre?
 • Giv eksempler på familier, hvor det kan være nødvendigt for børn at være mere voksne, end de i virkeligheden er.

Psykisk sygdom i familien

Faren Renato nævner, at moren Stefania ikke er rask, og at han derfor kan tilgive hende, hvad hun har gjort, hvis hun får noget hjælp. Og i sit brev til Tommi til slut i filmen skriver Stefania, at hun ikke er rask og vil forklare Tommi om det senere. Igennem filmen fremstår Stefania ofte ustabil, følelseslabil, og for eksempel i scenen i forlystelsesparken virker hun decideret manisk. Også Renata er følelseslabil og ekstremt opfarende – om end han har lidt mere greb om hverdagen end Stefania. Med to så følelsesmæssigt ustabile og utilregnelige forældre er Tommis barndom præget af en betragtelig grad af utryghed.

Opgaveforslag

 • Har faren ret, når han siger, at moren er syg og har brug for hjælp? Diskuter for og i mod og giv eksempler fra scener i filmen, hvor moren er med.
 • Tal om Tommis situation. Hvad kan et barn gøre, hvis hans/hendes forældre lider af en psykisk sygdom? Hvad ville I råde Tommi til at gøre?
 • Situationen er tydeligvis til skade for Tommi og Viola. Diskuter om Renato og Stefania kan se og erkender, at de gør deres børn skade. Overvej hvilke råd I ville give Renato og Stefania om deres børn og hele situationen i familien.
 • Diskuter hvad man kan gøre som pårørende eller ven til en familie som Tommis. Vi får fornemmelsen af, at for eksempel Antonios forældre og Tommis klasselærer er klar over, at der er alvorlige problemer i Tommis familie, og at det går ud over Tommi. Hvad gør de for at hjælpe? Gør de nok? Hvad vil I råde dem til at gøre for at hjælpe Tommi? Diskuter hvilket ansvar, de voksne i Tommis omgivelser har i forhold til Tommi.

”Libero” kan være en anledning til at tale om psykiske problemer og personlighedsforstyrrelser. I den forbindelse er det værd at nævne Psykiatribussen. PsykiatriFonden har investeret i en informationsbus – et rullende klasseværelse, hvor elever i landets skoler under bussens besøg får mulighed for at få et nuanceret billede af psykiske sygdomme. PsykiatriFondens formål med Psykiatribussen er at informere og gøre det mere accepteret at have en psykisk sygdom, at søge om hjælp – og at tale om det.

Læs mere om Psykiatribussen og andre oplysningstiltag målrettet skolen på:
http://www.tabu.dk/

Læs mere om PsykiatriFonden på:
http://www.psykiatrifonden.dk/

På Borgerservices hjemmeside Borger.dk kan I finde information om, hvor forældre, børn og unge kan få rådgivning og akut hjælp i forbindelse med bl.a. psykiske sygdomme og familiekriser:
https://www.borger.dk/Emner/familie-og-boern/brug-for-raad-og-hjaelp/Sider/familieraadgivning-og-akut-hjaelp.aspx

Libero

Filmens titel ”Libero” betyder ”frihed” på italiensk. Libero er desuden betegnelsen for en spillerposition i fodbold: Libero er den bageste spiller i forsvaret, som er uden faste opgaver og derfor kan gå med i angrebet. Libero er en prestigefyldt position – og netop en italiener, Franco Baresi, er en meget kendt libero. Filmen indledes og afsluttes med, at Tommi og hans far taler om fodbold. I begyndelsen af filmen siger Tommi, at han godt kunne tænke sig at gå til fodbold i stedet for svømning, men hans far afviser det blankt med en nedladende bemærkning om fodbold. Til slut i filmen taler Tommi og hans far atter om fodbold. Her er stemningen mellem dem helt anderledes. Faren har bøjet sig for Tommis ønske om at spille fodbold i stedet for at gå til svømning, og faren fortæller, at libero er den spillerposition, han bedst kan lide. Tommi går ham i møde ved at svare, at han også synes, libero er en god position. Vi fornemmer at samtalen handler om meget mere end fodbold – nemlig om farens accept af Tommi som et selvstændigt menneske med en egen, fri vilje, som faren skal respektere, hvis han vil undgå at miste sin søn.

Opgaveforslag

 • Tænk på filmens handling som helhed samt på betydningen af ordet ”libero” (”frihed”) og på dette ords modsætning (fx. ”fangenskab”). På hvilken måde hænger filmens titel sammen med filmens handling? Giv eksempler på, at filmen både rummer ”frihed” og ”fangenskab”. På hvilke områder ender filmen med, at Tommi føler mere frihed end fangenskab?
 • I fodbold er libero en primært defensiv spiller med offensive muligheder. Diskuter symbolikken i at forbinde denne spillerposition med Tommi. Find eksempler i filmen på, at han handler defensivt og offensivt. Hvad giver de bedste resultater? Hvad er det for en kamp, der udspiller sig i filmen – og vinder eller taber Tommi den kamp? Diskuter om der er mere end en kamp, der udspilles i filmen – fx en indre kamp og en ydre kamp.
 • Diskuter scenen mod filmens slutning, hvor Tommi og hans far taler om fodbold. Hvad bliver der sagt mellem linjerne i denne scene? Hvordan er stemningen og forholdet mellem Tommi og hans far her?

Når Tommi er i skole, opfører han sig på en anden måde, end når han er hjemme. Han er mere glad, mere modig samtidig med, at han får lov til at være et barn. Tænk eksempelvis på scenen hvor Tommi sidder og laver lerfigurer i skolen sammen med Monica, som han er forelsket i. Da Tommi senere er alene i klasselokalet, lægger han en seddel i Monicas taske, hvor der står, at han elsker hende. Monica finder sedlen, der sendes rundt i klassen. Hun bliver sur på Tommi, som dog vælger at lyve sig ud af situationen.

Opgaveforslag

 • Hvorfor opfører Tommi sig anderledes, når han er i skole, end når han er hjemme?
 • Hvordan reagerer Tommi over at blive afsløret i, at han har lagt sedlen til Monica?
 • Hvordan opfattes Tommi af klassekammeraterne? Kender de og lærerne mon til, hvordan Tommi har det derhjemme? Giv eksempler fra filmen.
 • Beskriv grupperingerne i klassen. Hvor hører Tommi til i klassens rangorden, og hvorfor har han fået den plads i hierarkiet?

Hos nabofamilien og den jævnaldrende dreng Antonio finder Tommi et frirum, hvor han kan være sig selv. Både Antonio og hans forældre behandler Tommi med omsorg, ligeværd og respekt. Tommi er både med ude at fiske med Antonios far, spiser middag med familien og bliver også inviteret med på skitur. Også ejendommens tag er et frirum for Tommi, hvor han kan være sig selv.

Opgaveforslag

 • Giv eksempler på ligheder og forskelle mellem Tommis og Antonios familier/forældre.
 • Hvad finder Tommi hos Antonios familie, som han ikke kan finde hos sin egen?
 • Hvorfor vælger Tommi et så farligt sted som taget at være på, når han har brug for at være sig selv? Hvad kan taget være et symbol på? Tænk eksempelvis på beliggenheden, udsynet, hvad man kan se og opleve på taget.

I løbet af filmen ser vi Tommi være til svømmestævner, selv om han egentlig hellere vil spille fodbold. Tommis far er hver gang med til disse svømmestævner og presser Tommi til at skulle vinde hver gang. Tænk på scenen hvor Tommi igen er til svømmestævne med faren – og bliver diskvalificeret. Efter stævnet venter faren i bilen, som Tommi meget tøvende går hen imod. På vejen hjem veksler faren ikke et ord med Tommi. Da han endelig siger noget, er det følgende kommentar til Tommi: ”Du er ikke min søn, min søn ville ikke gøre sådan noget”.

Opgaveforslag

 • Hvorfor går faren så højt op i Tommis svømning? Hvordan påvirker det Tommi, at hans far hele tiden er med på sidelinjen, når der er svømmestævner?
 • Hvordan reagerer Tommi på kommentaren fra faren? Hvorfor siger faren sådan til sin søn?
 • Hvad er grunden til, at faren i slutningen af filmen accepterer, at Tommi hellere vil gå til fodbold end svømning? Hvad betyder det for Tommi?
 • Hvad har ovennævnte eksempler med begrebet frihed/libero at gøre? Begrund jeres svar med konkrete eksempler.

Den delte familie

”Libero” er en fortælling om den 11-årige Tommi, der bor alene med sin søster Viola og deres far Renato. I begyndelsen af filmen følger vi dem alle tre og deres dagligdag uden en mor. Men en aften står deres mor pludselig foran døren og vil gerne tilbage til familien igen, efter at hun har været faren utro med en anden mand. Både morens nærvær og fravær i familien har dog konsekvenser for børnene og deres far.

Opgaveforslag

 • Hvordan har familien det før og efter, at moren er tilbage hos dem? Og hvad sker der, da hun pludselig rejser igen? Hvordan forandrer det børnene og faren?
 • Hvordan klarer faren at være alenefar med to børn? Ville det være bedre, hvis moren var der hele tiden i stedet for kun engang imellem, når det passer hende? Eller ville det være bedre, hvis hun fuldstændig holdt sig væk?
 • I filmen bliver børnene sat overfor valget mellem to muligheder: At moren flytter ind – eller at de ikke ser hende. Der kunne dog også være den tredje mulighed, at moren fik sin egen lejlighed, hvor børnene ind imellem kunne besøge hende. Overvej hvorfor denne mulighed ikke bliver diskuteret i filmen.
 • Hvad tænker I om familien og deres måde at leve på? Er der nogen, der må bøde mere end andre for det kaos, der hersker i familien? Giv eksempler og begrund jeres svar.

At bo med den ene af sine forældre er i dag virkeligheden for mange børn, også i Danmark. Går man ind på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.dk) kan man se, at det drejer sig om flere tusind børn i alderen 0-18 år, der bor alene med en forælder, eller som bor på skift hos deres forældre.

Opgaveforslag

 • Gå ind på Danmarks Statistiks hjemmeside: www.dst.dk og find ud af hvor mange børn mellem 0 og 18 år, der i dag bor i hjem, hvor der er en i stedet for to forældre. Husk at notere tallene ned. Omskriv efterfølgende tallene til et søjlediagram, hvor den ene akse viser alderen på børnene og den anden akse antallet af børn.
 • Hvad, synes I, er fordelene og ulemperne ved at bo hos en af sine forældre eller bo på skift begge steder? Begrund jeres svar og skriv dem ned.
 • Har I selv haft oplevelser, der lignede Tommis, eller kender I til andre børn og unge, der har oplevet noget lignende? Beskriv hvad der skete, og på hvilke måder det kan sammenlignes med det, der sker i denne film.

Filmens virkemidler

En film fortæller en konkret og (som regel) selvstændig historie. Men historien indgår også i et større tematisk kredsløb i fællesskab med andre film, romaner og noveller, der fokuserer på samme tema. Som regel vil instruktøren mere med sin film end blot at præsentere et tema i en konkret udformning. Instruktøren har en holdning til temaet, som skinner igennem i filmens handling – en præmis.

Præmissen udtrykker instruktørens engagement i sin historie. Engagementet er forudsætningen for, at han eller hun overhovedet vil fortælle den. Præmissen danner grundlag for filmens budskab. Hvad vil filmen fortælle eller overbevise tilskueren om?

Opgaveforslag

 • Hvad er præmissen i ”Libero”? Tænk her på hvad instruktøren vil med sin film – hvad er hans budskab, hvad vil han vise og fortælle tilskueren med filmen?
 • Træder filmens budskab tydeligt frem? Hvordan kommer det til udtryk?

For at fastholde publikums opmærksomhed omkring det drama, der udspiller sig i filmen, skal der så tidligt som muligt etableres en konflikt, som er så tydelig og interessant, at man ønsker at vide, hvad der videre vil ske. Man kan rangordne filmens konflikter i hovedkonflikt og delkonflikter. Andre fremdriftsmidler kan være: Varsler og spor eller opbygning af forventning om, at noget vil ske eller om forhindringer, der skal overstås.

Et eksempel på et varsel er scenen, hvor Tommi, Viola og Antonio er med Tommis mor til fernisering, og hvor Tommi ser, at hans mor er meget fordybet i en samtale med en fremmed mand. Et eksempel på en opbygning af forventning er scenen, hvor Tommi stikker af fra Antonio og hans forældre for at tage hjem til sin far. Vi ved ikke, hvad der videre vil ske, kun at Tommi vælger at tage hjem i stedet for at tage på skitur med Antonio. Filmen gør også brug af såkaldte ’falske varsler’, fx når Tommi går rundt på taget. Her ser vi/kameraet ud over kanten af taget, hvor der er langt ned, hvorefter kameraet fokuserer på Tommi, der går skødesløst rundt på taget tæt ved kanten. Vi holder vejret: Falder han ned? Er dette et varsel om, at han senere i filmen falder ned – eller vil vælge at hoppe ud og begå selvmord pga. sin vanskelige situation? Scenen er et varsel om en mulig slutning på filmen – men heldigvis er det et falsk varsel, dvs. at det ikke får konsekvenser, men blot bruges til at opbygge spænding.

Opgaveforslag

 • Gør rede for hovedkonflikten og delkonflikterne i ”Libero”.
 • Hvilke fremdriftsmidler gør instruktøren brug af? Giv et eller flere eksempler fra filmen på varsler, spor, forventninger og forhindringer.
 • Giv eksempler på varsler, spor, forventninger og forhindringer i andre film, I har set.

De filmiske virkemidler er med til at påvirke oplevelsen og forståelsen af filmens handling. I ”Libero” bliver både billede og lyd brugt på en måde, der er med til at sætte tilskueren i en bestemt stemning. Eksempelvis ser vi Tommi i nærbillede, når noget vigtigt eller alvorligt sker for ham, eller når vi skal identificere os med ham og hans følelser. Også lydsporet skifter her, så det nærmest forsvinder og dermed giver plads til, at der kommer fokus på billedsiden i filmen. Musik er et vigtigt fortælleelement i en film og kan bruges på en effektfuld måde i forhold til handlingen. Musikken kan eksempelvis være blid underlægningsmusik, der ligger diskret i baggrunden og understøtter en følelse af ro og harmoni, eller det kan være fremtrædende, energisk musik, der tydeligt underbygger dramaet i filmen. I ”Libero” ligger musikken generelt som en meget diskret lydkulisse, der underbygger stemningen i handlingen, fx. listig og lidt fræk, når Tommi går rundt på taget, eller melankolsk og længselsfuld, når Tommi føler sig ensom i forbindelse med familiens konflikter.

Opgaveforslag

 • Analysér det visuelle udtryk (billederne) i ”Libero”. Tal for eksempel om:
  • perspektiv (kameravinkel – frø-, normal- eller fugleperspektiv)
  • farver (fx varme eller kolde, glade eller triste)
  • lys (fx hårdt eller blødt, varmt eller koldt, uhyggelige skygger)
  • billedbeskæring (fx totalbilleder, der giver os en følelse af overblik eller nærbilleder, der retter fokus på følelser og indre drama).
  • Hvordan bevæger kameraet sig? Hvilken stemning og følelse formidler billederne? Hvordan underbygger de filmiske virkemidler handlingen i historien og dramaet mellem personerne? Hvilken betydning har det visuelle udtryk for vores opfattelse af personerne?
 • Tal om musikken i ”Libero”. Vælg en konkret scene ud og diskuter: Hvordan er musikken med til at underbygge filmens handling? Hvilke stemninger og følelser vækker musikken? Passer disse stemninger og følelser til det, der foregår i den udvalgte scene? Giver musikken et varsel om noget, der måske snart sker?

Diskuter følgende:

 • Virker ”Libero” som en realistisk fortælling – hvad virker realistisk, og hvad gør ikke?
 • Er ”Libero” en god film? Blev I grebet af den? Slutter filmen på den rigtige måde, eller kunne I have tænkt eller forestillet jer en anden slutning? Hvad fungerede godt i filmen, og hvad kunne være gjort anderledes? Hvilke tanker satte filmen i gang hos jer?
 • Kan I genkende nogle af filmens temaer fra jeres egen hverdag?
 • Giv nogle bud på alternative slutninger til filmen. Hvordan kunne filmen også være endt?

Lav en filmanmeldelse af ”Libero”, hvor I også kommer ind på de filmiske virkemidler. I kan læse mere om filmanmeldelser i DFI’s undervisningsmateriale om filmanmeldelser på Filmcentralen: "Filmanmeldelse".