Lola Rennt

- et interaktivt læringsmateriale til tysk og filmundervisning

Læringsmaterialet til spillefilmen 'Lola Rennt' indeholder en lang række af interaktive opgaver og et omfattende baggrundsmateriale, der lægger op til filmbaseret elevarbejde i tysk, mediefag eller helt oplagt i en tværfaglig kombination. Materialet indeholder basistekster på tysk om filmsprog og filmteori og bibringer dermed brugeren den viden, der kræves for at løse de interaktive opgaver. Der findes detaljerede forklaringer af alle tekniske termer, og endelig er der er gratis app om filmsprog (Filmsprache app), som indeholder et omfattende leksikon om filmsprog på tysk.

Materialet er nytænkende og helt originalt i sin måde at præsentere eleverne for interaktive filmpædagogiske værktøjer, der lægger op til, at elevernes selv aktiveres i en aktiv analytisk læreproces på mange forskellige måder. Det er vores vurdering, at læringsmaterialet vil være særdeles velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser og i gymnasiet.

Materialet er fremstillet af organisationen Neue Wege des Lernen – en tysk non-profit organisation med fokus på at støtte skoler i at bruge digitale medier i klasseværelset. Med dette udgangspunkt skabte de dette materiale til filmundervisning til 20-års jubilæet for filmen 'Lola Rennt' den 20. august 2018. Takket være et samarbejde med The Film Space, en engelsk non-profit filmuddannelsesinstitution, har de desuden siden begyndelsen af 2021 kunnet tilbyde projektet helt på engelsk.

Projektet blev tildelt Comenius Medal European Educational Media Prize i 2020 i Berlin.

Se læringsmaterialet på TYSK her:

Se læringsmaterialet på ENGELSK her:

Materialetype: