Love Child

- et filmbaseret dilemmaspil til samfundsfag

Love Child er et dilemmaspil, som er bygget op om dokumentarfilmen fra 2019 af samme navn (dansk titel: 'Kærlighedsbarnet'). Undervejs følger man en families rejse ud af deres hjemland, i jagten på et bedre liv. Dilemmaspillet er bygget op omkring tre forskellige dilemmaer, som hovedpersonerne i filmen står overfor på deres rejse. Spillet kan bruges såvel i grundskolens ældste klasser som på de gymnasiale uddannelser.

Eleverne skal via deres smartphones enten downloade app’en Dilemmademokratiet eller gå ind på hjemmesiden https://www.ddem.dk. Derefter skriver de den trecifrede kode, der er angivet på startsiden. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Nu debatterer eleverne for og imod i det fremstillede dilemma. Her kan benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten. Derefter stemmer eleverne ud fra deres personlige holdning. Således fortsætter spillet, til alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises der en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spillet er en del af projektet Dilemmademokratiet, der er udviklet af organisationen Levende Menneskerettigheder (LM). LM er en NGO (ikke-statslig organisation), der har fokus på at udbrede kendskabet til menneskerettighederne – især til unge mennesker. 

Vi anbefaler, at man læser lærervejledningen grundigt, inden man går i gang.

Dilemmaspil – Love Child:

Materialetype: