I seks korte dokumentarfilm fortæller unge ærligt om lyst, sex, kærlighed, grænser, porno og alt det andet, der knytter sig til at være ung og i gang med at afsøge sin seksualitet. Filmene bruger de unges egne stemmer. De bidrager med et positivt og lystbetonet perspektiv på et område som ofte er fuld af problematiseringer, advarsler og løftede pegefingre.

Filmene kan bruges som udgangspunkt for at arbejde med en række forskellige temaer i undervisningen i temaer som normer, rettigheder og grænser - og i fagene dansk, samfundsfag og mediefag.

Sex og samfund har en række undervisningsmaterialer, man kan bruge til det videre arbejde med de temaer, filmene tager op.

Film og materialer retter sig primært mod undervisning på gymnasiet og de øvrige ungdomsuddannelser. Materialerne kan dog også være en inspiration for seksualundervisning i udskolingen. Vi anbefaler, at lærerere i grundskolen ser film og materiale igennem for at vurdere, hvad der passer til den enkelte klasse. 

Materialer hos Sex og samfund

Tal om køn og kønsnormer

I filmen om Oliver hører man om, hvordan Oliver har måttet forholde sig til normer for køn og seksualitet; normer for hvordan man er som mand og som homoseksuel.

Her er to eksempler på, hvordan man kan arbejde med normer for køn og seksualitet i hhv. dansk og samfundsfag

 

Tal om grænser og rettigheder

I filmen om Nadezhda taler hun om det at være grænseløs og om at lære sine grænser at kende og kommunikere dem til sin partner.

I online-brætspillet Sex på spil arbejder eleverne både videns- og dialogbaseret med grænser, lyst og rettigheder.


Tal om Porno

I filmen om Tobias taler han bl.a. om det at se porno og nævner både nogle fordele og ulemper ved at se porno.

Her er to eksempler på, hvordan man kan arbejde med porno som kulturelt og mediemæssigt fænomen og som kan danne udgangspunkt for en bredere samfundsfaglig debat om pornos betydning.

Find mange flere undervisningsmaterialer om unge og sex her på:

Film