I fire film under titlen 'Min tro' fortæller fire børn i alderen mellem 9 og 12 år om deres forhold til tro og den gud, de hver især tror på. De fire børn er henholdsvis en muslim, et Jehovas Vidne, en kristen og en heks (naturreligion). Filmene har ikke til hensigt at præsentere de enkelte børns religioner eller de trosretninger, de tilhører, men derimod mangfoldigheden i troens funktioner uafhængigt af disse trosretninger.

DR/skole har lavet et materiale med undervisningsforløb til filmene til undervisning i kristendomskundskab og dansk på mellemtrinnet. Materialet sætter fokus på, hvad tro er, men også på dokumentarfilmen som genre. Som en afslutning på forløbet kan eleverne lave deres egne dokumentarfilm. Her kan de arbejde med danskfaglige kompetencer.

Filminstituttet har lavet en artikel om filmserien, der bl.a. indeholder et interview med instruktør Cathrine Marchen Asmussen: