Nettets vildveje

Nettet er fuld af potentielle vildveje, som i yderste konsekvens kan drage et ungt menneske mod ekstremistiske holdninger og handlinger. Hvordan gribes det forebyggende og oplysende arbejde bedst mulig an, så børn og unge oplever at være i stand til at gennemskue og styre uden om disse vildveje.

Online-magasinet 'Nettets Vildveje – om løgn, manipulation og propaganda' giver et dybdegående, nuanceret og velunderbygget indblik i, hvordan man kan forstå den rolle, som teknologi og medier spiller en i proces, hvor et ungt menneske begiver sig ned af en af nettets vildveje.

Magasinet kan bruges som inspirationsmateriale til undervisning i en række forskellige fag, hvor man ønsker at arbejde med emner som radikalisering, ytringsfrihed, hate speech, fake news, eller privatliv online. Gennem magasinets afvekslende formidlingsformer – film, lyd, billeder og tekst – bliver man klædt på til at kunne kvalificere et fagligt fokus for undervisningen. Der lægges også op til, at man kan inddrage dele fra magasinet i selve undervisningsforløbet – bl.a. knytter der sig en række refleksionsspørgsmål til hvert kapitel.

Magasinet er bygget op omkring kapitlerne:

  • Internettet er en maskine
  • Mellem information og misinformation på nettet
  • Hadsk tale og grænser for ytringsfrihed
  • Ung, sårbar og på vildveje
  • Digital dannelse mod ekstreme budskaber

Find materialet her: Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online.

Supplerende materiale: Læremidlet 'Omtanke Online'. Dokumentarfilmene 'Løgnefabrikken' og 'Facebookistan'.

Nettets vildveje er udarbejdet af Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, 2018.

Materialetype: