Lærer

Trailer

Om undervisningsmaterialet

Et undervisningsmateriale til spillefilmen 'Patti Cake$'. Filmen handler om den unge pige Patricia, der drømmer om at blive rapstjerne. Men det er svært, når man både kæmper med overvægt og social arv.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man elevark til dansk, understøttende undervisning og engelsk (pdf). De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

Fagligt fokus

Dansk og engelsk

  • Den amerikanske drøm
  • Eventyr
  • Rap

Filmfaglige vinkler

  • Musikvideo

Dette materiale er skrevet af Lars Knudsen, marts 2018

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her