Plads til mangfoldighed

Lærer

Kort introduktion

Vi lever i en mangfoldig verden under hastig udvikling, hvor det kræver fordomsfrie og åbne mennesker at kommunikere på tværs af kulturelle og nationale grænser. Dette undervisningsmateriale har derfor til formål at mindske fordomme hos eleverne.

Arbejdet med 6 udvalgte kort- og dokumentarfilm (se nedenfor) opøver elevernes interkulturelle og empatiske kompetencer. De får mulighed for at spejle sig og leve sig ind i andre menneskers liv. Individer og grupper i samfundet, som har anderledes livsvilkår end flertallets. Eleverne skal reflektere over, hvordan de selv kan medvirke til at skabe færre fordomme. De skal også overveje, om de selv føler sig begrænset af normer eller forventninger fra omgivelserne?

Fagligt fokus

  • Identitet og identitetsdannelse
  • Normer og fordomme
  • Kulturforståelse
  • Interkulturel, etisk og empatisk kompetence

Materialet er skrevet af Trine Hvam Madsen, Cand. pæd. i dansk didaktik, april 2017