Social Star

- et undervisningsmateriale

'Social Star' er et undervisningsmateriale, der lærer elever i 5., 6. og 7. klasse at afkode og forholde sig kritisk til skjult reklame på sociale medier.

En undersøgelse fra Ekspertudvalget for Børn, Unge og Markedsføring viser, at de 11-13-årige forholder sig ukritisk over for de personer, de følger på sociale medier som YouTube og Instagram, samt at skjulte reklamer på sociale medier er svære at gennemskue. Hvornår er en blog udtryk for bloggerens egne meninger, og hvornår er der tale om markedsføring?

'Social Star' bidrager til at lære børn og unge at have en kritisk distance til reklamer, som forekommer i blogindlæg og anmeldelser på sociale medier. Materialet giver også eleverne redskaber til at identificere de nye former for kommerciel kommunikation samt en forståelse af deres egne digitale fodspor.

Materialet er gratis, men kræver UNI-Login.

Find materialet her:

Materialet er udgivet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbrugerombudsmanden og Medierådet for Børn og Unge, 2015

 

Materialetype: