SoMe-ungepanelets anbefalinger

- et inspirationsmateriale om unges brug af digitale medier

SoMe-Ungepanelet, der består af en gruppe unge i alderen 12-18 år, har arbejdet med deres anbefalinger om bl.a. digital mobning, billeddeling, tonen på nettet og digitale fodspor. De unge er eksperterne på deres eget liv, og det er med udgangspunkt i egne og deres jævnaldrenes erfaringer med digitale medier, at anbefalingerne er blevet til. De unges anbefalinger orienterer sig mod både forældre, fagprofessionelle, deres jævnaldrende, politikere og andre. 

Materialet kan bruges som inspirationsmateriale i undervisningen, hvor man, med afsæt i unges egne erfaringer, ønsker at sætte fokus på unges meninger og holdninger til brug af digitale medier.

Find materialer her: SoMe-Ungepanalets anbefalinger

Materialet er udgivet af Red Barnet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og ENIGMA — Museum for post, tele og kommunikation, 2017.

Materialetype: