Tomboy

- et undervisningsmateriale
Lærer Elev

Om undervisningsmaterialet

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form.

Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. Til undervisningsmaterialet er knyttet et elevark (pdf), som indeholder spørgsmål og opgaver, der understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Opklarende spørgsmål om filmen
  • Retten til at være den, man er

Filmfaglige vinkler

  • Køn, roller og identitet
  • Artfilm-elementer
  • Fortællestruktur

Trailer

Dette materiale er skrevet af Helle Højland, maj 2013

Materialetype: