Tro Håb Afghanistan

Tro Håb Afghanistan

– et temamateriale om fem dokumentarfilm

Opgaveforslag til indskoling

Hverdagsliv - børneliv

Fag: Dansk og historie
Niveau: 3. klasse
Formål med opgaverne: At give eleverne mulighed for at sammenligne deres eget liv med børnene i filmene og erfare, at det at være barn er meget forskelligt i forskellige samfund. At eleverne får en fornemmelse af, hvad historiebevidsthed er.

Brug elevark 1 i arbejdet med dette emne.

 • Begynd med at se en eller flere af filmene.
 • Tal om handlingen, og hvem hovedpersonen er. Var der noget i filmen(e), som var svært at forstå, eller som eleverne undrede sig over?
 • Diskuter, hvordan børnenes liv i filmen(e) ligner danske børns hverdagsliv.
 • Diskuter, hvilke forskelle der er mellem de børneliv, vi ser i filmen(e), og dansk børneliv.
 • Tal om den lille historie (hovedpersonens drama) i den store historie (Afghanistans drama, krigen).
 • Sæt ord på, hvad filmen(e) fortæller om børnenes liv i Afghanistan. Diskuter, hvordan børnenes liv er påvirket af, at deres land er i krig.
 • Lav en anmeldelse af filmen(e). Det kan være mundtligt eller skriftligt.
 • Et yderligere perspektiv kan være at inddrage de små fagbøger: "Krig", "Nødhjælp", "Soldater" (Gyldendal)

Hvad er en dokumentarfilm?

Fag: Dansk
Niveau: 3. klasse
Formål med opgaverne: At give eleverne en gryende forståelse af, at selvom film kan ligne virkelighed, er det en konstruktion.

Find inspiration i elevark 8 i arbejdet med dette emne.

 • Tal om forskellen på film og virkelighed.
 • Tal om forskellen på dokumentarfilm og fiktion.
 • Introducer grundlæggende begreber som ’frame’, ’indstilling’, ’scene’ og ’sekvens’, så klassen har et fælles sprog, når I taler om film. (Det svarer til, at eleverne lærer ord som ’bogstav’, ’sætning’ og ’afsnit’, når I taler om litteratur.)
 • Sæt fokus på filmiske virkemidler.
  - Introducer grundlæggende elementer i filmsprog fx klip. En dokumentarfilm er klippet, dvs. redigeret – den er instruktørens version af virkeligheden.
  - Klippeøvelse: Vælg en sekvens på ca. 1 minut fra en film. Lad eleverne klappe, hver gang der klippes. Det er bedst at vælge en sekvens, hvor klippetempoet stiger eller varierer, så eleverne får en fysisk erfaring af at klappe hurtigere eller langsommere, alt efter om spændingen stiger eller falder.
 • Lav enkle øvelser, hvor eleverne fotograferer med mobiltelefon.
  - Tag billeder med forskellig kameravinkel (fugleperspektiv, frøperspektiv og normalperspektiv).
  - Tag billeder med forskellig beskæring (gør noget stort småt og noget småt stort, dvs. lav et totalbillede og et nærbillede).


Foto: "Asadaghas hjerte", Jens Pedersen Aps


 

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle