Tro Håb Afghanistan

Tro Håb Afghanistan

– et temamateriale om fem dokumentarfilm

Opgaveforslag til mellemtrin

Meddigtning og moddigtning

Fag: Dansk, historie og samfundsfag
Niveau: 4.-6. klasse
Formål med opgaverne: At erfare, at fortællinger kan have forskellige sandsynlige forløb, alt efter hvilke valg der træffes, mens man digter fortællingen. At erfare, at vi alle har en forforståelse, der påvirker vores opfattelse af en fortælling.

I tema-afsnittet ”Meddigtning og moddigtning” er der en lærervejledning med konkrete opgaver og forslag til et undervisningsforløb.

Brug elevark 2 i arbejdet med dette emne.

Her er mit liv / Identitet og selvforståelse

Fag: Dansk, historie
Niveau: 4.-6. klasse
Formål med opgaverne: At arbejde med begreberne ”selvforståelse” og ”identitet”. At styrke elevernes bevidsthed om, hvordan deres livsvilkår er, og hvordan livsvilkår kan være for jævnaldrene børn i andre lande og kulturer.

I tema-afsnittet ”Her er mit liv” er der en lærervejledning med konkrete opgaver og forslag til et undervisningsforløb.

Brug elevark 3 i arbejdet med dette emne.

Erindringer og mindesmærker

Fag: Historie
Niveau: 4.-6. klasse
Formål med opgaverne: At eleverne reflekterer over: 1) Fysiske mindesmærker i lokalområdet og de begivenheder, der ligger bag mindesmærkerne. 2) ”Mindesmærker” (fx skelsættende begivenheder) i elevernes egne erindringer. 3) De begivenheder, der er vigtige for børnene i ”Tro Håb Afghanistan” at mindes.

I tema-afsnittet ”Erindringer og mindesmærker” er der en lærervejledning med konkrete opgaver og forslag til et undervisningsforløb.

Brug elevark 4 i arbejdet med dette emne.

Dokumentar og fiktion

Fag: dansk og historie
Niveau: 4.-6- klasse
Formål med opgaverne: At give eleverne en gryende forståelse af, at selvom film kan ligne virkelighed, er det en konstruktion.

Brug elevark 8 i arbejdet med dette emne.

 • Tal om forskellen på film og virkelighed.
 • Tal om forskellen på dokumentarfilm og fiktion.
 • Introducer grundlæggende begreber som ’frame’, ’indstilling’, ’scene’ og ’sekvens’, så klassen har et fælles sprog, når I taler om film. (Det svarer til, at eleverne lærer ord som ’bogstav’, ’sætning’ og ’afsnit’, når I taler om litteratur.)
 • Sæt fokus på filmiske virkemidler.
  - Introducer grundlæggende elementer i filmsprog fx klip. En dokumentarfilm er klippet, dvs. redigeret – den er instruktørens version af virkeligheden.
  - Klippeøvelse: Vælg en sekvens på ca. 1 minut fra en film. Lad eleverne klappe, hver gang der klippes. Det er bedst at vælge en sekvens, hvor klippetempoet stiger eller varierer, så eleverne får en fysisk erfaring af at klappe hurtigere eller langsommere, alt efter om spændingen stiger eller falder.
 • Lav enkle øvelser med mobiltelefon.
  - Tag billeder med forskellig kameravinkel (fugle-, frø- og normalperspektiv).
  - Tag billeder med forskellig beskæring (gør noget stort småt og noget småt stort, dvs. lav et totalbillede og et nærbillede).

Hvis I vil arbejde mere med dokumentargenren, er der lærervejledning og opgaver i undervisningsmaterialet Fokus på dokumentar.

Skriv en anmeldelse

Fag: Dansk
Niveau: 4.-6. klasse
Formål med opgaven: at træne elevernes færdigheder i at referere en historie, at formulere tanker og oplevelser og at argumentere for et synspunkt.

 • Tag udgangspunkt i børnenes kommentarer til filmene i afsnittet ”Om filmene”.
 • Skriv en anmeldelse. Besvar spørgsmålene:
  - Hvad handler filmen om?
  - Hvem har lavet filmen?
  - Er filmen dokumentarfilm eller fiktion?
  - Er der noget ved filmen, du ikke forstår?
  - Hvad synes du om filmen – og hvorfor?

Brug evt. undervisningsmaterialet ”Filmanmeldelse” på Filmcentralen. 

Historiebevidsthed

Fag: Historie
Niveau: 4.-6. klasse
Formål: At styrke elevernes bevidsthed om, hvordan historien (hændelser i fortiden) præger vores hverdag i nutiden og påvirker vores forestillinger om fremtiden.

Fortiden præger nutiden i ”Tro Håb Afghanistan”. Børnene, vi møder i filmene, lever en tilværelse, der er meget påvirket af historieskabte omstændigheder. Langvarige konflikter og krig har sat spor i børnenes land – og i deres hverdag. Og børnenes forestillinger om fremtiden formes af det, de har med i bagagen: deres historie.

Derfor er de fem film et godt udgangspunkt for at arbejde med historiebevidsthed. Afstem antallet af film, I vil inddrage i arbejdet, med hvor lang tid, der afsættes til forløbet. Det optimale er at lade klassen se minimum tre film. Når eleverne ser forskellige fortællinger fra Afghanistan, får de mulighed for at diskutere med udgangspunkt i flere af børnenes historie og situation.

 • Tal om, hvorfor der er krig i Afghanistan. Hvilke historiske omstændigheder spiller ind?
 • Tal om, hvorfor Danmark går i krig så langt væk. Hvilke historiske omstændigheder gør, at vi engagerer os i en krig i Afghanistan?
 • Diskuter, hvordan historien og krigen påvirker børnenes hverdagsliv i filmene.
 • Diskuter, hvordan historien påvirker eleverne egen hverdag.


Foto: "Faridullahs fridag", Jens Pedersen Aps.


 

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle