Tro Håb Afghanistan

Tro Håb Afghanistan

– et temamateriale om fem dokumentarfilm

Opgaveforslag til udskoling

Erindringer og mindesmærker

Fag: Historie
Niveau: 7.-9. klasse
Formål med opgaverne: At eleverne reflekterer over: 1) Fysiske mindesmærker i lokalområdet og de begivenheder, der ligger bag mindesmærkerne. 2) ”Mindesmærker” (fx skelsættende begivenheder) i elevernes egne erindringer. 3) De begivenheder, der er vigtige for børnene i ”Tro Håb Afghanistan” at mindes.

I tema-afsnittet ”Erindringer og mindesmærker” er der en lærervejledning med konkrete opgaver og forslag til et undervisningsforløb.

Brug elevark 5 i arbejdet med dette emne.

Meddigtning og moddigtning

Fag: Dansk, historie og samfundsfag
Niveau: 7.-10. klasse
Formål med opgaverne: At erfare, at fortællinger kan have forskellige sandsynlige forløb, alt efter hvilke valg der træffes, mens man digter fortællingen. At erfare, at vi alle har en forforståelse, der påvirker vores opfattelse af en fortælling.

I tema-afsnittet ”Meddigtning og moddigtning” er der en lærervejledning med konkrete opgaver og forslag til et undervisningsforløb.

Brug elevark 2 i arbejdet med dette emne.

Her er mit liv / Identitet og selvforståelse

Fag: Dansk, historie
Niveau: 7. klasse
Formål med opgaverne: At arbejde med begreberne ”selvforståelse” og ”identitet”. At styrke elevernes bevidsthed om, hvordan deres livsvilkår er, og hvordan livsvilkår kan være for jævnaldrene børn i andre lande og kulturer.

I tema-afsnittet ”Her er mit liv” er der en lærervejledning med konkrete opgaver og forslag til et undervisningsforløb.

Brug elevark 3 i arbejdet med dette emne.

Dokumentar og fiktion

Fag: Dansk, samfundsfag og historie
Niveau: 7.-10. klasse
Formål med opgaverne: At give eleverne en forståelse af, at selvom dokumentarfilm ligner virkelighed, er det en konstruktion. At træne elevernes filmanalytiske færdigheder.

Brug elevark 8 i arbejdet med dette emne.

 • Hvad er en dokumentarfilm?
 • Hvad er forskellen på dokumentarfilm og fiktion?
 • Introducer dokumentarfilmens fem grundformer (pdf til venstre under menuen). Hvilke(n) grundform(er) er de fem film i ”Tro Håb Afghanistan”-serien?
 • Diskuter, hvorvidt dokumentarfilm er en objektiv gengivelse af virkeligheden. Tal fx om, at klipningen har indflydelse på vores oplevelse af filmen, og at dokumentarfilm er instruktørens redigerede version af virkeligheden.
 • Se filmen og brug elevark 8 i det følgende arbejde.
 • Karakteriser filmsprog og billedæstetik (fx billedbeskæringer, klippetempo, lys og farver, stemning, og de locations og rekvisitter, der er valgt og har betydning for historien).
 • Tal om castingen. Instruktøren har valgt hovedpersoner, der insisterer på et bedre liv. Hvad betyder det for vores oplevelse af filmene? Hvilke andre udvælgelseskriterier kunne du/I foreslå?

På Filmcentralen ligger et online Filmleksikon målrettet 7.-10. klasse, der er oplagt at bruge i forbindelse med ovenstående opgaver.

Hvis I vil arbejde yderligere med dokumentarfilm, kan I bruge undervisningsmaterialet ”Fokus på dokumentar”.

Fattigdom - skole og familie

Fag: Historie og samfundsfag
Niveau: 8.-10. klasse
Formål med opgaverne: At diskutere årsager til fattigdom. At forstå at det ikke er en naturlov, at alle børn går i skole. At vide at familiemønstre er forskellige og ændre sig over tid

Brug elevark 7 i arbejde med dette emne

 • Diskuter og definer begrebet ”fattigdom”.
 • Lad eleverne se en eller flere film med fokus på et af tre temaer: Fattigdom, skole eller familie. Brug elevark 7 til opgaven.
 • Inddrag evt. formålsparagraffen for folkeskolen i forhold til den demokratiske dannelse.
 • Inddrag evt. Maslows behovspyramide eller Bourdieus habitusbegreb og kapitalformer. Diskuter: Hvordan giver det mening at prioritere sine ressourcer og tid?

Danmark i krig

Fag: Dansk, historie og samfundsfag
Niveau: 7.-10. klasse
Formål med opgaverne: At skabe indsigt i hvorfor Danmark gik i krig i Afghanistan, hvordan beslutninger træffes i Danmark og hvorfor konflikten i Afghanistan har betydning for Danmark

Brug elevark 6 i arbejdet med dette emne.

 • Indled arbejdet med at sætte fokus på, hvad konflikten i Afghanistan handler om.
 • Gennemgå, hvorfor Danmark var involveret i den militære indsats i Afghanistan, og hvorfor konflikten har varet så længe.
 • Brug anledning til at tale om den politiske beslutningsproces, når der skal træffes beslutning om hvorvidt Danmark skal gå i krig. Sammenlign evt. konflikten i Afghanistan med konflikten i Syrien. Afklar, hvorfor Danmark involverer sig i Afghanistan og ikke i Syren.
 • Tal om hvad ”det internationale samfund” betyder. Diskuter, hvilken rolle Danmark har i det internationale samfund og hvordan Danmark påvirkes af det internationale samfund.
 • Lad eleverne arbejde med elevark 6 og undervejs i arbejdet se en eller flere film.

Særligt for historie

 • Brug filmene som udgangspunkt for at komme ind på andre krige, Danmark har været involveret i, fx:
  - 1864
  - 1. verdenskrig
  - 2. verdenskrig
 • Diskuter, hvordan historien legitimerer nutidens beslutninger og handlinger.

Andre film og tekster med temaet ”Danmark i krig”

 • Armadillo”. Dokumentarfilm af Janus Metz. (NB: Brug kun udvalgte klip, da den er temmelig voldsom.)
 • Mit Afghanistan”. Dokumentarfilm af Nagieb Khaja.
 • ”Store forandringer” af Søren Mørch. (Politikens forlag 2009). Kapitlet "Soldater".
 • ”Kvindernes krig” af Anne-Cathrine Riebnitzsky (Politikens forlag 2010). Kapitlerne ”Journalister på krigsstien” og "Borgmesteren og forfatteren”.
 • ”Det her er Taleban-land.” Artikel af Carsten Jensen, Information 22. januar 2010.
 • ”Er krigen i Afghanistan ofrene værd?” Kronik af Stig Dalager, Politiken 18. marts 2010.

Historiebevidsthed

Fag: Historie
Niveau: 7. klasse
Formål: At styrke elevernes bevidsthed om, hvordan historien (hændelser i fortiden) præger vores hverdag i nutiden og påvirker vores forestillinger om fremtiden.

Fortiden præger nutiden i ”Tro Håb Afghanistan”. Børnene, vi møder i filmene, lever en tilværelse, der er meget påvirket af historieskabte omstændigheder. Langvarige konflikter og krig har sat spor i børnenes land – og i deres hverdag. Og børnenes forestillinger om fremtiden formes af det, de har med i bagagen: deres historie.

Derfor er de fem film et godt udgangspunkt for at arbejde med historiebevidsthed. Afstem antallet af film, I vil inddrage i arbejdet, med hvor lang tid, der afsættes til forløbet. Det optimale er at lade klassen se minimum tre film. Når eleverne ser forskellige fortællinger fra Afghanistan, får de mulighed for at diskutere med udgangspunkt i flere af børnenes historie og situation.

 • Tal om, hvorfor der er krig i Afghanistan. Hvilke historiske omstændigheder spiller ind?
 • Tal om, hvorfor Danmark går i krig så langt væk. Hvilke historiske omstændigheder gør, at vi engagerer os i en krig i Afghanistan?
 • Diskuter, hvordan historien og krigen påvirker børnenes hverdagsliv i filmene.
 • Diskuter, hvordan historien påvirker eleverne egen hverdag.


Foto: "Machgans vilje", Jens Pedersen Aps.


 

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle