Den store stilhed elev

Hjem

Om filmen

Den 29-årige novice Silje skal snart optages i nonneordenen Søstrene af Det Evige Lys. Hun har fået nonnenavnet "Alma" – en forkortelse af det spansk/italienske navn "Amalie", der betyder "den som gør gode ting". Hendes hverdag med klosterets øvrige beboere består af bøn, telefonvagter, huslige sysler og samtaler om små og store ting. 

Kort før Almas ceremoni dukker hendes bror, Erik, op. Han har både været i fængsel og på en afvænningsklinik, og han opsøger sin søster for at få sin del af arven efter deres nyligt afdøde far. Selvom Alma tydeligvis ikke ønsker Erik omkring sig, giver priorinden ham lov til at bo i klostret, indtil de to søskende har fået talt ordentligt ud. 

Det viser sig at være nemmere sagt end gjort, da både Alma og Erik virker uforsonlige og ude af stand til at finde hinanden trods priorindens opfordring til tilgivelse. 

En tragisk ulykke i deres ungdom har skabt en kløft af sorg, skyld og bebrejdelser imellem dem. En ulykke, der også er årsagen til, at Erik drikker, og at Alma valgte et liv i Guds tjeneste. 

SE KLIP 1: Erik opsøger Alma


‘Den store stilhed’ skildrer afdæmpet og intenst to søskendes kamp for at komme videre oven på en fælles tragedie. Klosteret danner rammen for det rolige fortælletempo og den afdæmpede lyd i de ofte ordknappe samtaler mellem karaktererne. Eriks karakter stikker derfor også ekstra tydeligt ud blandt nonnerne i kraft af sin højlydte og til tider grænseoverskridende adfærd, som særligt ses i de meget direkte spørgsmål, han stiller Alma og de andre nonner. 

Gennem korte flashback-glimt i røde og gule farver, men også gennem Almas kontante og konstante forsøg på at lukke munden på Erik og få ham til at rejse, antydes det, at fortidens tragiske hændelse er nøglen til forståelsen af deres forliste søskendeforhold. Filmen har dermed et element af suspense, ofte understøttet af bratte cellostrøg på lydsiden.

Filmen giver nogle stærke og relevante bud på hvad det moderne menneskes handlingsmuligheder er, når tragedien rammer, og der opstår et akut behov for at finde mening med tilværelsen.
 

Foto: Mia Mai Dengsø Graabæk / DFF

Opgaver og øvelser

Under filmen 

Hav særligt have fokus på følgende:

 • Hvilke temaer tager filmen op undervejs, og hvilke scener viser temaerne klarest? 
 • Hvordan skabes der sympati for Alma undervejs i filmen, og i hvilke scener udfordrer filmen denne sympati? 
   
Foto: Asmund Sollihøgda / DFF

Efter filmen

Gruppearbejde

1. Personkarakteristik og næranalyse

Lav en karakteristik af Alma, herunder særligt hendes forhold til Erik og hendes liv som nonne. Hav fokus på den udvikling, som Alma gennemgår i løbet af filmen, herunder adfærd og relation til Erik og til klosterlivet. Inddrag desuden, hvordan udvalgte filmiske virkemidler er med til at skabe billedet af Alma: beskæring, lyd og farver.   

Som en del af karakteristikken laves en næranalyse af klip 2 herunder.

SE KLIP 2: Eftermiddagste


2. Lav en analyse af filmens symbolske lag

Undersøg følgende: 

 • Renovationen af klostret 
 • Søster Almas skift mellem dansk og norsk
 • Besindelsesdagene op til Almas aflæggelse af de hellige løfter

Fortolk, hvordan symbolikken hænger sammen med filmens temaer. Inddrag klip 3 og 4 herunder i analysen.

SE KLIP 3: Alma gør sig klar til ceremonien


SE KLIP 4: Møde med høretelefoner


3. Lav en analyse af filmens struktur

Lav en analyse af filmens struktur med fokus på brugen af flashback og set-up/pay-off. Overvej, hvilken overordnet funktion brugen af flashback har i filmen. 

Som del af analysen af filmens indre struktur – koblet med filmens temaer – undersøges desuden, hvordan Almas og Eriks forhold til fortiden ændres gennem filmen, og hvordan denne ændring fortælles via dialog og filmiske virkemidler

Lav i den forbindelse en næranalyse af klip 5 herunder.

SE KLIP 5: Alma tilgiver Erik


4. Skriftlige og kreative øvelser

 • Skriv en refleksion over, hvilke muligheder det moderne menneske har for at tackle tragedier og livskriser. Inddrag Alma og Erik som eksempler. Inddrag derudover artiklen ‘Søster Maria Lioba: i dag lever jeg forventningen fuldt ud’.  
 • Skriv et manuskript med dialogen mellem Alma og Erik i de første minutter efter ulykken. Overvej, hvordan deres forskellige personligheder vil føre til forskellige reaktioner. 
 • Skriv en perspektivering, hvor du sammenligner filmen med ét andet værk (evt. to andre værker), der også har tilgivelse som et centralt tema. 
Foto: Asmund Sollihøgda / DFF

Links og litteratur

Bøger

 • Olsen, Mimi: ‘Film skal ses i dansk’. Gyldendal, 2016.

Artikler

Hjemmesider

Filmiske virkemidler

Foto: Mia Mai Dengsø Graabæk, DFF