PRIVATLIVSPOLITIK

DATAAFTALER OG UNI-LOGIN

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Det Danske Filminstitut ("DFI" eller ”vi”) håndterer de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores tjenester og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder i tjenesten.

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler oplysninger om dig på to måder:

    .    Ved brug af Cookies

    .    Ved at du selv afgiver oplysninger

Bemærk, at visse personoplysninger kan være nødvendige at indsamle for at du kan anvende tjenestens funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.
 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler personoplysninger til forskellige formål, herunder:

        Fremsendelse af Filmcentralens nyhedsbreve

Oplysninger, der indsamles, er bl.a. navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer og i visse tilfælde køn og alder.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter gældende lovgivning.

Vi afgiver som udgangspunkt aldrig personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt har givet samtykke hertil. Vi kan dog dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Vores leverandører og samarbejdspartnere er forpligtet af databehandleraftaler.

COOKIES

Vi bruger cookies på vores tjeneste. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er:

        Trafikmåling, så vi ved, hvor mange, der besøger vores tjeneste.

        Målretning af annoncer på Facebook.

        At registrere, hvorvidt brugeren har accepteret vores brug af cookies på sitet.

        At registrere, hvorvidt brugeren har lukket tilmeldingspopup'en efter vedkommende har tilmeldt sig vores nyhedsbreve.

SAMTYKKE

Når du bruger vores tjeneste, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores tjeneste.

SIKKERHED

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

LINKS TIL ANDRE TJENESTER MV.

Vores tjeneste kan indeholde links til andre tjenester Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre tjenesters (tredjeparts tjenester) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts tjeneste, bør du læse tjenestens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre tjenesten.

KONTAKT

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til f.eks. DFIs privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:


Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf: +45 3374 3400
dfi@dfi.dk

Download

’Børnebiffen i dagtilbud’ findes til iPad og kan hentes gratis i App Store

Hent appen i App Store

UNILOGIN

Det er nødvendigt at have Unilogin for at se filmene i 'Børnebiffen i dagtilbud'. Læs mere her

TILMELDING

Hvis du har et Unilogin kan du tilmelde din institution 'Børnebiffen i dagtilbud'.
Tilmeld din kommune/institution her