En Lille Smule

Fra 3 år, 9 min.
Se forsmag

Filmen kan inspirere til en god snak om at være ens og forskellige, om at være venner og at blive holdt udenfor, fordi man er anderledes. I kan også tale om at hjælpe andre og få ønsker opfyldt.

Handling
Den lille gris skal ned til søen for at bade. På vejen møder den et pindsvin med få pigge, en krage med et alt for langt næb, et grønt lam og en kalv med mange hvide pletter. Ingen af deres artsfæller vil lege med dem, fordi de ser anderledes ud. Alle dyrene går ned til søen og hjælper en frø, der har problemer. Som tak for hjælpen får de hver især et ønske.

Snak om filmen
Se billeder og hjælpespørgsmål nedenfor.

Aktiviteter
Brug billederne fra filmen, og lad børnene genfortælle historien ved hjælp af billedrækken. Stil jer i en rundkreds og leg 'Hvem er ens?'. Tag billeder af hinanden med fokus på at være ens og forskellige. Lad børnene digte deres egen sang om at være ens og forskellige, og lav en sej musikvideo med børnenes dans og sang. Se aktiviteter til temaet 'Vi er ens og forskellige' nedenfor.