Læreplanstema

Kommunikation og sprog

Dialogen omkring de gode, fælles filmoplevelser rummer et skatkammer af nye ord og begreber – se eksempler i ”ordskatten” til filmene her på Filmcentralen. Samtalen kan desuden træne barnet i at genfortælle en handling – og i at digte videre med egne ord.

Når børnene arbejder skabende med medierne udvikles sproget, lige fra de formulerer deres spontane idéer og til de sammen konstruerer en fortælling. De får nye nuancer ind, når de definerer personerne og miljøet i deres filmfortællinger. Og I kan lege med at dramatisere sproget i replikker, hvor børnene bruger stemmen til at betone ordene. 

Brug også de digitale medier til en øget bevidsthed omkring bogstaver og lyde – fx med en lydoptager eller en fotoskattejagt efter ting, der starter med ”s” osv.

Alle film om kommunikation og sprog