Hunden Ib - Hunden Ib hjælper en and

Fra 3 år, 3 min.
Se forsmag

Filmen kan inspirere til en god snak om, hvordan man hjælper andre, og hvorfor det er vigtig at gøre. I kan også tale om naturen og fødekæder, og hvad forskellige dyrs unger hedder.

Handling
Ib ser en and, der ligger på sin rede. Men så kommer der en kat og skræmmer anden væk. Ib må hjælpe anden med at passe på æggene i reden.

Snak om filmen
Se billeder og hjælpespørgsmål nedenfor.

Aktiviteter
Find forslag til sjove lege med fokus på samarbejde og tillid: Kæde-tagfat, Den blinde og førerhunden og Ø-hop. Se aktiviteter til temaet ’Vi hjælper hinanden’ nedenfor.

Temaforløb

Læreplanstema