Vi leger med sprog – 5+

Barnets ordforråd er den samlede mængde af ord, som barnet kan. Det er både navneord, udsagnsord, forholdsord og tillægsord. Et gennemsnitligt etsproget 5-6-årigt barn i Danmark har et aktivt ordforråd på ca. 1800-2200 ord og lærer nye ord hver dag. Et barn med flere sprog har ofte et langt mindre ordforråd. Derfor er det vigtigt, at børn bliver præsenteret for mange ord i løbet af en dag.
De fleste børn i denne alder kan nu tale i lange sætninger med abstrakte ord og fortælle og genfortælle længere historier. De skal også gerne kunne rime inden skolestart. Dette tema handler om sprogudvikling fra ca. 5 år – med brug af film, billeder, rekvisitter, drama, historiefortællinger og e-bøger.

 1. SE FILMEN
  De 3 film i temaet handler om flere forskellige temaer: Løven prøver forgæves at jagte gazellen, og først efter hård træning lykkes det at vinde over den. Drengen elsker at lave sjov og ballade med sin fantasiven, men faktisk er det også helt rart at få venner i virkeligheden. Haletudsen føler sig anderledes og alene, fordi den er længe om at udvikle sig til en fuldvoksen frø. 
   
 2. SNAK OM FILMEN
  Filmene lægger op til gode snakke med børnene om at træne og konkurrere, at have fantasivenner og virkelige venner og at føle sig anderledes og alene. Filmene kan også anvendes til at sætte fokus på den gode historie (’Kvæk’) og brugen af modsætninger (’Løve’) og sammensatte ord (’Fantasiven’).
   
 3. AKTIVITETER
  Leg med modsætninger og sammensatte ord ved hjælp af film, billeder, små opdigtede fortællinger, terninger og rekvisitter. Lad børnene skabe deres egne historiefortællinger med e-bøger.