Udtryk gennem rap og film i et digitalt demokrati (7.-9. klasse)

BEMÆRK: Forløbet er støttet af Åben skole og kan bookes gratis af københavnske folkeskoler på udvalgte datoer i 2021 fra mandag d. 3/5

I dette forløb skal eleverne formidle deres holdninger i to ekstremt effektive udtryksformer, nemlig rap, som anvender ord, rytme og flow, og film, som anvender billeder, lyd og fortælling. Forløbet vil dels rumme analyser , diskussioner og perspektiveringer af forskellige eksempler på rap og film med holdninger, dels en kreativ, skabende proces sammen med en rap coach og to filmundervisere. Eleverne skaber deres egne produkter ud fra det fælles begreb ”Ytringsfrihed med respekt”.

Forløbet indledes på skolen, hvor et undervisningsmateriale anvendes til at give eleverne en forforståelse for temaet. Materialet rummer eksempler på rap og film, og materialet indeholder derudover arbejdsspørgsmål, samt guide til inddelingen af hold mm.  

Under workshoppen hos os arbejder eleverne først i små grupper med at skrive en rap, som holdene fremfører for hinanden. Efter frokostpausen producer klassen i filmhold en film i filmstudierne i FILM-X. Her kan eleverne også vælge at indspille deres rap i lydstudiet og lade den indgå i filmens lydside.

Dagen slutter med en fælles evaluering og filmvisning i vores biograf.

Workshoppen udbydes i samarbejde mellem FILM-X og Rapolitics.

Undervisningsmateriale