Filmpædagogik

Tæt på Børn og unge

Præsentationen kan vises i fuld skærm.

Filminstituttet har i samarbejde med konsulentfirmaet will&agency gennemført en kvalitativ undersøgelse, hvor vi har talt med 122 børn og unge i alderen 7 til 18 år fra hele landet. I videodagbøger, interviews, fokusgrupper og ved hjemmebesøg har børn og unge delt deres tanker om, hvordan de anvender billedbårne fortællinger som film, serier, socialt medieindhold og spil, og hvilken betydning indhold, skærme og medier har i deres liv og hverdag.

Vi håber, at indsigterne kan anvendes som inspiration og fælles vidensgrundlag for alle, der udvikler eller arbejder med billedbårne fortællinger til børn og unge - både i kreative brancher og i undervisningen.. Undersøgelsen supplerer Filminstituttets løbende undersøgelser om børn og unges brug af film og serier, der ligger tilgængeligt i vidensuniverset ’Viden om publikum’ (link: https://www.dfi.dk/branchen/viden-om-publikum ).

Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om en dybere forståelse af filmens rolle i børn og unges dannelsesprocesser, og af hvad levende billeder betyder for deres oplevelse af sig selv og deres omverden. Hvilke fortællinger, formater, genrer og platforme er relevante for dem, og hvad betyder deres egen produktion og deling af indhold? Børn og unges holdninger og vaner er vigtige at kende til, når det gælder den fortsatte udvikling af en film- og kulturformidlende praksis også i en undervisningskontekst. Ny viden er næring til aktører i både film-, kultur- og undervisningssektoren, og vi ser frem til at dele og drøfte undersøgelsens indsigter.

Undersøgelsens primære fokus er børn og unge som publikum til fiktionsfilm og fiktionsserier og sekundært som brugere af socialt medieindhold og spil. Rapporten rummer også en analyse af deres overvejelser om underholdning, dannelse, venner, familier, fremtiden og verden.