Asylbarn-temabillede

Asylbarn

– et temamateriale til to animationsfilm

Asylbarn – Jamila, Gid jeg kunne flyve

Instruktion: Jannik Hastrup
Land: Danmark
År: 2013
Længde: 10 minutter

Handlingsreferat

Filmen handler om Jamila, der er en pige på 8 år. Hun bor på asylcentret Kongelunden sammen med sin mor og far. Før hun blev født flygtede hendes familie fra Irak til Danmark, så Jamila er født i Danmark og har boet hele sit liv i Kongelunden. Hun går i 1. klasse og i SFO. Jamila har flere gange mistet gode veninder, fordi de måtte forlade asylcentret. De havde enten fået ophold eller var blevet udvist af Danmark. Lige nu hedder Jamilas bedste veninde Cecilie. De leger sammen på asylcentrets område, lærer at danse mavedans i klubben og flirter med drengene. Men Cecilie og hendes familie har ikke fået ophold. En dag bliver de hentet af politiet og må forlade asylcentret. Jamila mister dermed endnu en veninde. Men måske bliver hun veninde med den nye pige på asylcentret.


Foto: 'Asylbarn – Jamila. Gid jeg kunne flyve', Dansk Tegnefilm 2 ApS

Forslag til arbejdsgang

FØR FILMEN VISES 

Forbered eleverne på, at de nu skal arbejde med en animationsfilm, der handler om en pige, der bor på et asylcenter i Danmark. Kom ind på områder og spørgsmål, der vedrører:

 • At bo på et asylcenter i Danmark
  Hvad er et asylcenter? Hvor ligger Kongelunden? Ligger der et asylcenter i nærheden af skolen? Hvad vil det sige at være flygtning? Er der elever fra klassen eller skolen, der bor på et asylcenter? Eller er der elever, der kender nogle flygtninge?
 • Landet Irak
  Hvor ligger Irak? I hvilken verdensdel? Hvor stort er landet? Hvilke sprog taler man i Irak? Hvorfor flygter nogle mennesker fra Irak? Er der elever i klassen med irakiske rødder? Er der elever på skolen?
 • Animationsfilm
  Hvad er en animationsfilm? Hvilke animationsfilm kender eleverne? Hvordan laver man animationsfilm? Kom desuden ind på, at denne animationsfilm adskiller sig fra de fleste andre animationsfilm målrettet børn ved IKKE at foregå i et eventyrligt/fantastisk univers, hvor ALT kan ske.
 • At eleverne skal arbejde med film i skolen
  Eleverne skal være forberedte på, at de skal se filmen og dele af filmen flere gange. Når eleverne er i skole, skal de ikke blot se filmen – de skal også arbejde med den.

VIS FILMEN 1. GANG

Tal med eleverne om deres oplevelse umiddelbart efter første visning. Kom i den forbindelse ind på, hvad der især optog dem eller undrede dem. Kom ind på deres følelser og erfaringer med at opbygge venskaber, miste og savne venner. Kom også ind på, hvad der gør dem glade og kede af det. Fortæl desuden, at det er pigen Lorin og hendes far, der optræder til sidst i filmen, og at det er Lorins historie, der især danner baggrund for filmens handling.

VIS FILMEN 2. GANG

Forbered eleverne på, at de ved andet gennemsyn især skal lægge mærke til filmens handling og finde frem til, hvad de synes, der er de vigtigste hændelser i filmen.

Filmens handling
Eleverne skal nu arbejde med at genfortælle det vigtigste i filmens handling. Det kan fx gøres ved at inddele klassen i makkerpar eller evt. i tremandsgrupper. Print pdf'en med stillbilleder fra filmen 'Jamila, Gid jeg kunne flyve' ud, så hvert makkerpar har en udskrift af alle stillbilleder (se link under Elevark til venstre på skærmen).

Bed derefter eleverne om at udvælge fx 9 stillbilleder, som de til sammen synes bedst dækker det vigtigste i filmens handling. Eleverne skal begrunde deres valg for hinanden i makkerparrene. De udvalgte billeder klippes ud og klistres i den rigtige rækkefølge på en aflang papirstrimmel, som derefter hænges op på klassens opslagstavle. Lad evt. eleverne eller nogle af eleverne gense filmen eller dele af filmen, hvis de har svært ved at finde frem til den rigtige rækkefølge.

Eleverne genfortæller nu på tur de vigtigste hændelser i filmens handling, mens de støtter sig til billederne på deres billedstrimmel. Kom i løbet af fremlæggelserne ind på ligheder og forskelle i de forskellige makkerpars valg.


Foto: 'Asylbarn – Jamila, Gid jeg kunne flyve', Dansk Tegnefilm 2 ApS

VIS FILMEN 3. GANG

Forbered eleverne på, at de under 3. gennemsyn især skal holde øje med personen Jamila og lægge mærke til, hvad de får at vide om hende i filmen. Bed dem desuden om lægge mærke til, hvornår filmen fortæller om Jamilas virkelighed, og hvornår den skildrer hendes drømme eller fantasier. Bed dem evt. om at sige ”stop”, hvis/når de lægger mærke til et skifte.

Stop filmen, da Jamila fantaserer om at kunne flyve som en sommerfugl, og tal med eleverne om, hvordan filmen fremstiller hendes fantasi.

Stop filmen, da Jamila fantaserer om Garvins ulykke og Cecilies kys. Vis indstilling for indstilling, hvordan filmen overtoner fra realplanet til fantasiplanet og tilbage igen. Fortæl eleverne, at overtoning er en måde at vise et skift mellem fx realplan og drømmeplan, men også mellem fx realplan og erindring.

Om Jamila
Bed derefter eleverne om at sætte ord på Jamila. Hvordan ser hun ud? Hvordan er hun? Hvad kan hun lide? Hvad gør hende glad? Hvad drømmer hun om? Hvad bliver hun ked af? Hvad frygter hun? De kan sammenligne hende med sig selv og diskutere, om der er nogle sammenfald. Print pdf'en med overskriften 'Hvad kan du sige om hovedpersonen Jamila?' ud til eleverne (se link under Elevark til venstre på skærmen). 

Bed eleverne om at udveksle deres refleksioner i makkerpar eller i små grupper, hvor de især lægger vægt på at beskrive Jamilas følelser og sammenligne dem med deres egne.

VIS FILMEN ELLER DELE AF FILMEN 4. GANG

Filmens lydside
Vis evt. filmen eller dele af filmen endnu engang, og bed eleverne om at fokusere på filmens lydside. Det er en god idé at introducere begreberne dialog, reallyd (den lyd, der passer til en scenes billeder og er gengivet i et realistisk lydniveau), effektlyd (en forstærket eller overdreven lyd) samt underlægningsmusik (se også Filmleksikon). Gør evt. billedsiden sort, og lad eleverne lytte til de forskellige musikstykker. Tal om, hvilken betydning underlægningsmusikken har for filmens stemning.

Produktion af billede/lydfortælling
Lad derefter makkerparrene lave en billede/lydfortælling fx en PhotoStory (et billed/lyd-program til pc, der gratis kan downloades fra Microsofts hjemmeside, og som rummer en form for videoeffekt), eller lad dem lave en billed/lydfortælling i et lignende program fx Moviecut (indgår i SkoleTubes programpakke) eller i fx Animoto til iPad. Eleverne skal benytte stillbillederne fra filmen 'Jamila, Gid jeg kunne flyve' i den digitale udgave (se link under Elevark til venstre på skærmen).  

De kan bruge deres billedstrimmel som kladde på billedsiden og efterfølgende skabe en lydside, der kombinerer dialog, effektlyd og underlægningsmusik. Eleverne kan fx i musikværkstedet i PhotoStory komponere en underlægningsmusik, som udtrykker den ønskede stemning. Det anbefales, at eleverne kun arbejder med helt simpel lydproduktionen, så de selv kan styre hele produktionsprocessen.

Link til en simpel guide i PhotoStory

Eleverne fremlægger til sidst deres fortællinger for resten af klassen.

Tal om produktionerne, og kom evt. ind på:

 • Hvilke forskelle og ligheder er der i billedfortællingerne?
 • Hvordan fremstiller fortællingerne Jamila?
 • Hvad fungerer godt/ikke så godt?
 • Hvad var svært/let?
 • Hvordan har samarbejdet været?


Foto: 'Asylbarn – Jamila, Gid jeg kunne flyve', Dansk Tegnefilm 2 ApS

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle