Besættelsen på film

Lærer Elev

Besættelsen af Danmark er blevet fortalt mange gange, men ofte fra bestemte vinkler. En lang række film har gentaget historierne om heltemodige modstandsfolk, onde nazister og forræderiske stikkere ...

Men er det hele fortællingen om de fem lange år?

I dette materiale skal eleverne forholde sig kritisk til historien med udgangspunkt i filmiske kilder. De skal tage stilling til de mange dilemmaer, der altid er til stede i krig og krise, og samtidig perspektivere dem til nutiden.

Arbejdet handler om at analysere og udvælge kilder, såsom autentiske filmklip, fotos og øjenvidneberetninger. Derudover er der mulighed for selv at klippe i film fra Danmarks besættelse – og skabe nye og nuancerede fortællinger om perioden. Opgaverne viser især, hvor let det er at manipulere med visuelle kilder og på den måde forandre vores opfattelse og billeder af historien.

Temaet giver kendskab til Besættelsen og 2. verdenskrig i Danmark. Det forbereder samtidig eleverne til afgangsprøven i arbejdet med problemstillinger, kildeudvælgelse og fremstilling af produkt.

Alle filmiske kilder er autentiske og dokumentariske optagelser, stillet til rådighed af Danmark på film. Lydinterviews og billeder er leveret af Museerne i Fredericia, Nationalmuseet, FLUGT (Vardemuseerne) m.fl.  

Faglig fokus 


Temaer

  • Befrielsen: 4.-5. maj 1945 
  • Gode danskere og onde tyskere?
  • Flygtninge 
  • Barn under Besættelsen (5.-6. klasse)


Filmsprog

  • Dokumentarfilm og iscenesættelse
  • Vinkling og virkemidler
  • Remediering: Klip jeres egne besættelsesfilm 


Dette materiale er skrevet af Rasmus og Mette Welling, januar 2022.
Materialet er udviklet i samarbejde med Museerne i Fredericia.

Original musik af Martin Byrial, maj 2022. 

Lyd produceret af Golden Waves Audio, maj 2022.

Materialetype: