FILM-X – Buster-forløb 2021: Uperfekte helte i film Lærer

Hjem

FASE 1: Praktisk forberedelse

Vi anbefaler, at I starter med at se vores introduktionsfilm til FILM-X-studierne fælles på klassen.

Filmen giver jer et fælles overblik over arbejdsprocessen og de fysiske rammer samt grundlæggende træk for filmdramaturgi.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der max 6 elever i Studie 4/Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert studie på hjemmesiden: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Introduktionsfilmene viser mulighederne i de enkelte studier og introducerer til de funktioner, eleverne skal fordele mellem sig hjemme på skolen.

På hvert hold skal der være en Instruktør, en fotograf/scenograf og 3-5 skuespillere. Derudover er det en god idé, at 1-2 elever er klippere. Det indebærer at de sidder ved tasterne under klipningen og har ansvaret for at færdiggøre filmen. Under klipningen vil der også være mulighed for, at 2-3 elever optager nærbilleder i nærbilledestudiet og / eller effektlyde i lydstudiet.

Vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er fx vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

FASE 2: Faglig forberedelse

FILMANALYSE

Hjemme på skolen arbejder I med en kortfilm, hvor en hovedperson kommer i klemme og forsøger at løse sine udfordringer – med mere eller mindre heldigt resultat.

Vi anbefaler, at I enten ser og analyserer ”Musen” (5.-6. klassetrin), hvor hovedpersonen kommer i klemme mellem forelskelse og venskab, eller ”Vitello gør en god gerning” (3.-4. klassetrin), hvor hovedpersonen sammen med en ven på kejtet vis forsøger at opnå en spejderhæder ved at gøre gode gerninger.

Se filmen 'Musen' eller filmen 'Vitello gør en god gerning' her på Filmcentralen.

Spørgsmål I kan tage op:

 • Hvem er hovedpersonen?
 • Hvad er hovedpersonens mål?
 • Hvilke udfordringer har hovedpersonen? (filmens konflikt)
 • Hvad gør hovedpersonen for at løse sine problemer?
 • Lykkes det?
 • Er hovedpersonen god / en helt?
 • Kan I lide hovedpersonen og forstå, hvorfor personen handler som han / hun gør?
 • Hvad ville I have gjort i den samme situation?

FILMENS PLOT OG SCENOGRAFI

Nu skal eleverne i gang med at udvikle deres egne fortællinger. Her er det vigtigt, at de har set filmene, der viser deres studier og i øvrigt har adgang til at se baggrundsfilm og indklip igennem, da de på forhånd skal beslutte hvilken baggrundsfilm, de vil bruge, inden de går i gang med selve handlingen.

Eleverne skal finde på en fortælling, hvor man følger en hovedperson, der står i et dilemma og skal finde en god løsning. Eleverne kan lade sig inspirere af dilemmaerne nedenfor, men de må også meget gerne selv finde på deres eget.

DILEMMAER – TIL INSPIRATION

FAMILIE – SØSKENDE/FORÆLDRE

 • Din lillebror/lillesøster bliver drillet af en fra de ældre klasser i skolen. Du opdager det, men er også selv bange personen … Hvad gør du?
 • Du bor på skift hos din mor og far og bliver kørt over til din ”anden” forældre i dag. Du har ikke lyst fordi der kommer nogle gæster, du ikke har lyst til at møde … Hvad gør du?

VENSKAB

 • Du er rigtig glad for at spille fodbold sammen med klassekammeraterne i frikvarterene, men din bedste ven / veninde bryder sig ikke om fodbold og sidder på en bænk og kigger ned i jorden … Hvad gør du?
 • Du bliver kørt i skole og din forældre tilbyde et lift til en fra din klasse (elev eller lærer) som du ikke bryder dig om … Hvad gør du?
 • Du har en aftale med dine en god ven, men vil hellere være sammen med dine klassekammerater, som skal lave noget sjovt sammen efter skole … Hvad gør du?

KÆRLIGHED

 • Du er forelsket i en person, men har ikke fortalt det til nogen. Nu vil din bedste ven/veninde spørge om de skal være kærester … Hvad gør du?

REGLER

 • Du har fået lov til at købe slik med nogle fra klassen. Du ser en af de andre tage en pakke tyggegumme i lommen uden at betale … Hvad gør du?

Dilemmaet er konflikten i filmen, men derudover skal eleverne tænke over filmens start-midte-slutning, og over hvilke personer skal være med i filmen – gerne med fordeling af roller.

Handlingen skal ikke være færdig – der vil være tid til at videreudvikle fortællingen i dialog med underviserne under optagelserne, ligesom der under klipningen vil være god mulighed for at afprøve forskellige effektlyde og musik.

FASE 3: Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X-besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

 • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
 • Laver aftaler med elever, der holder pause undervejs i forløbet
 • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
 • Hjælper elever, der optager i lydstudiet – med støtte fra FILM-X underviserne.

Oplæg i biografen

Klassen bydes velkommen i vores biograf af de to FILM-X guider. De taler med eleverne om, hvad de har forberedt hjemmefra, og så gennemgår vi en kortfilm med temaet venskab. Vi ser på, hvordan virkemidlerne bruges til at understrege personernes følelser og taler om tematikken.

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Efter den fælles opstart i biografen, får klassen en rundvisning i studierne – her gennemgås alt fra teknik og praktiske forhold til rollefordeling og indholdsmæssige pointer.

Filmholdene arbejder herefter selvstændigt med deres optagelser og underviserne kommer løbende med feedback til såvel fortælling som arbejdsproces.

Foto: Filminstituttet

Klipning

I filmklipningen reflekterer eleverne over filmens særlige virkemidler, når de skal indsætte ekstra billedmateriale, bearbejde deres dialog og træffe beslutninger omkring fx effektlyd og musik.

I FILM-X klipper vi iMovie, som mange kender fra tablets og smartphones. Men for mange er FILM-X-forløbet den første rigtige erfaring med at klippe film.  Underviserne vil forsøge at udfordre eleverne på deres eget niveau, og der kan være behov for, at lærere bistår processen, da alle fire hold klipper simultant. Evt. går 2-3 elever ind i lydstudiet og producerer egne effektlyde.

Har nogle svært ved at holde fokus efter at have været i gang i et par timer, kan læreren dog også vælge at gå fra med nogle elever.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i vores biograf.

FASE 4: Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring. For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold. Se mere om PMM på skoletjenesten.dk.

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer. Film kan bruges til fortælling og formidling af stort set hvad som helst, og erfaringen fra FILM-X giver jer et fælles, kvalificeret afsæt for at prøve mere. Optag f.eks. film på mobile enheder eller lav et animationsforløb - måske tænkt sammen med den understøttende undervisning.

Brug fx FILM-X ANIMATION APP, vores gratis værktøj og vejledning målrettet indskolingen til videre arbejde med at producere film. Læs en introduktion til appen her.

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til forberedelsen, kan du kontakte Skoletjenesten på tlf. 3374 3669 eller sende en mail til film-x@dfi.dk.