FILM-X - Classbuilding Filmproduktion i kreativt samarbejde

Lærer Elev

I dette forløb samarbejder hele klassen om at lave en fælles filmfortælling. De inddeles i fire filmhold, der skal lave hver sin scene i en samlet film - ud fra en fælles fortælleramme. Men om det lykkes at skabe en rød tråd? Det vil tiden vise. I dette forløb sættes fantasien og processen nemlig i centrum og kommer før det færdige produkt.

Vi har fokus på at eleverne samarbejder i en åben og kreativ proces, hvor de skal tage beslutninger omkring alt fra idé, budskab, fortælling og brugen af filmens virkemidler. Eleverne afprøver forskellige positioner, fx som instruktør, fotograf og skuespiller. De skal lytte til andre, byde ind med egne idéer, varetage specifikke opgaver og respektere andres ansvarsområder.

Forløbet giver erfaringer med at indgå i demokratiske processer og vigtigheden af det gode fællesskab. Men forløbet lægger også i høj grad op til, at der skal være plads til at lege og afprøve undervejs. Både når filmen indspilles i studierne og når den klippes med lyd, musik og ekstra billedmateriale.

Forløbet giver jer både en sjov oplevelse, hvor eleverne rystes sammen og får grinet, og en hands on indgang til at arbejde med dramaturgi og filmiske virkemidler.

Forløbet har følgende faser. 

Denne vejledning støtter i den forberedende fase, og beskriver aktiviteterne i FILM-X studierne.