FASE 1: Praktisk forberedelse

Den praktiske forberedelse på skolen er vigtig for at eleverne kender deres ramme og rolle, inden de kommer til FILM-X.

Vi anbefaler, at I starter med at se introduktionsfilmen til FILM-X-studierne nedenfor fælles på klassen.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene de fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der max 6 elever i Studie 4 / Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Introduktionsfilmene findes under beskrivelsen af hvert studie: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Introduktionsfilmene viser mulighederne i de enkelte studier og introducerer til de funktioner, eleverne skal fordele mellem sig hjemme på skolen.

Vi anbefaler, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er fx vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

Eleverne har også adgang til nærbilledestudiet, hvor de kan optage nærbilleder til deres film. Det kan være nærbilleder af deres produkt eller klassiske skud, hvor en skuespiller udtaler budskabet direkte til kameraet. Endelig kan eleverne selv optage effektlyde i lydstudiet.

FASE 2: Faglig forberedelse

Alle elever er vant til at se reklame- og kampagnefilm. De dukker op konstant på nettet/sociale medier, i spil, fjernsynet, biografen, transportmidler, gadebilledet osv. Mængden er så massiv, at de fleste har et indbygget filter, så vi ser filmene temmelig ubevidst – ligesom reklame optræder i vlogs, som mange børn og unge ser som underholdning. Derfor er det
afgørende vigtigt, at eleverne får lejlighed til at reflektere over og analysere reklamefilmens virkemidler, for at de udvikler sig som bevidste og kritiske forbrugere.

Vi anbefaler at I starter med at analysere nogle reklamefilm hjemme på skolen, så eleverne får nogle begreber at arbejde med, inden de selv skal i gang med at producere.

Generelle spørgsmål til jeres analyse:

  • Hvad er reklamens (vigtigste) budskab?
  • Hvilken platform er filmen udviklet til?
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvilke virkemidler bruger reklamefilmen? (Humor, følelser, facts, narrativ/lyrisk fortælleform, kendte personer osv.).
  • Hvordan bruges de filmiske virkemidler til at få reklamens budskab frem? (billedbeskæring, scenografi, klipning, lyd, musik osv.).

Eksempler på reklamefilm og vlogs, I kan analysere i klassen:

3F / Og det er Danmark, biograf-reklamefilm med kampagnetræk:

Ørsted / grøn energi, biograf-reklamefilm med kampagnetræk:

Burger King / Naturlige ingredienser, flere platforme, overraskende og provokerende:

Louis Nielsen / briller, tv-reklame, humoristisk med et twist, der følger en formel:

Haribo / Matadormix, kort, overraskende og humoristisk:

Toffifee, YouTuberen Morten Münster gør grin med reklame-genren, og skriver ”Dette er ikke en reklame”, men hvordan virker den? Sjov til at se på gråzonen og starte en snak om influencere.

Fårup Sommerland, YouTuberen Naja Münster laver 20 min. video sponsoreret af Fårup Sommerland (se evt. første 2-3 minutter). Videoen blev vist mere end 400.000 gange på den første måned.

Udvikling af elevernes egne film

Efter I har analyseret varierende eksempler på reklamefilm, skal eleverne i gang med at udvikle idéerne til deres egne reklamefilm.

Her bruger de vores differentierede elevmateriale, som de enten kan tilgå via hjemmesiden eller du kan printe elevarkene pra PDF-boksen i venstre side.

Se elevmateriale til 5.-6. klasse og elevmateriale til 7.-9 klasse.

Elevmaterialet består af beskrivelse af fire fiktive produkter samt arbejdsspørgsmål, hvor de skal tage stilling til deres målgruppe, budskab, overveje formatet på deres film (længde og opbygning), og de skal tænke over, hvilke virkemidler de vil bruge.

Desuden skal de på forhånd vælge hvilken (eller hvilke) baggrundsfilm de vil bruge som scenografi.

Sæt gerne 2 lektioner af til idéudviklingen, men læg vægt på, at I arbejder videre med idéen under jeres besøg i FILM-X studierne, hvor underviserne går i dialog med filmholdene om både form og indhold i deres reklamefilm.

Mere i dybden med analysen?

I undervisningsmaterialet ”Film og sociale medier” på filmcentralen, kan du finde relevante eksempler på videoer / vlogs af influencere fra YouTube med tilhørende analyser og elevopgaver.

FASE 3: Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

  • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
  • Laver aftaler med elever, der holder pause undervejs i forløbet
  • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
  • Hjælper med at guide elever, der optager i lydstudiet og nærbilledestudiet under klipningen – med støtte fra underviserne i FILM-X.

Derudover kan du dokumentere elevernes arbejdsproces, hvilket vil være en super indgang til evalueringen hjemme på skolen.

Introduktion og fagligt oplæg i biografen

Forløbet starter i biografen, hvor vi ser eksempler på reklamefilm og taler om nogle centrale reklamefilmsbegreber. Underviserne får en fornemmelse for elevernes forhåndsviden og hvad I har arbejdet med hjemme på skolen.

Foto: DFI
Foto: DFI

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Når filmholdene har en grundlæggende idé til deres film på plads, sætter FILM-X-guiderne dem i gang med optagelserne i deres studier. Her samarbejder holdet i deres faste funktioner og eksperimenterer med at bringe deres idé til live i en kort fortælling.

Klipning i FILM-X

Under klipningen er det klipperen, der sidder ved tasterne. Resten af holdet deltager med idéer og refleksioner ift. indklip, effektlyde og musik, de vil have med i filmen.

Holdene fra studie 1 og 2 starter klippeprocessen med at indspille deres dialog med mikrofon ved klippecomputeren.

Evt. går 2-3 elever ind i lydstudiet og producerer egne effektlyde, og 2-3 elever optager reaktions- og detaljeskud i Nærbilledestudiet. Det kan være en jingle, et slogan, et nærbillede af et produkt mm.

Holdet samles ved klippestanderen og færdiggør filmen med ekstra billedklip, lyde og musik, og fx tekster eller logoer for produkter / kampagner.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i vores biograf. Hvert hold redegør for deres valg af virkemidler i relation til filmens målgruppe og den fiktive kundes ønsker.

FASE 4: Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring.

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer. Her kan I fx vælge at lave kampagnefilm for et emne, der optager eleverne selv.

For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold.

Se mere om PMM på skoletjenesten.dk.

Før eller efter jeres FILM-X forløb kan I også lave en radioreklame. Find øvelsen på medielæringsportalen småp.dk her

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til forberedelsen, kan du kontakte Skoletjenesten på tlf. 3374 3669 eller sende en mail til film-x@dfi.dk.