Se film med flygtninge- og asylbørn

Denne guide klæder dig på til at bruge film i samvær med flygtninge- og asylbørn. Guiden indeholder gode råd om at vælge den rigtige film og tale om den. Guiden fortæller også, hvordan du skaber en god fælles oplevelse med børnene.

Børn der har været på flugt og opholder sig i flygtningelejre eller asylcentre har ofte en hverdag, hvor de ikke har mulighed for at leve et almindeligt børneliv med tryghed, fast skolegang og varige venskaber. For denne gruppe børn kan film være et tiltrængt afbræk og en kilde til gode fælles oplevelser. Film begejstrer, inspirerer til leg – og skaber måske håb for fremtiden.

Hvis du gerne vil arbejde med det danske sprog sammen med børnene, kan du også bruge de to temamaterialer nedenfor: 'Mig og min familie – Det lille lam' og 'Figur & form – Zebra'. For at se filmene her på Filmcentralen, skal du have et abonnement. Men du kan se filmene på YouTube, så længe de er tilgængelige. Se henvisninger i materialerne.

Materialer