Fokus på kortfilm

- et undervisningsmateriale
Lærer Elev

Kort introduktion

Dette undervisningsmateriale sætter fokus på at analysere korte fiktionsfilm i danskundervisningen og til den mundtlige prøve. Materialet belyser en række forskellige analysevinkler og giver vigtige informationer om den mundtlige prøve i dansk. Desuden giver materialet indblik i at analysere andre visuelle medier end film. Endelig er der til slut mulighed for, at eleverne kan producere deres egne kortfilm ved hjælp af 'POV – Filmskolen for elever'.

Materialet henvender sig til lærere og elever på grundskolens ældste klassetrin. 
Materialet er opdelt i to dele:

 • Lærer: Denne del består af fem kapitler og fungerer som en lærervejledning til materialet.
 • ElevDenne del består af ni kapitler, hvis faglige fokus kan ses herunder.

Fagligt fokus

 • Kapitel 1: Oversigt over materialet
 • Kapitel 2: Kortfilm og kortfilmsanalyse
 • Kapitel 3: Karakterer og konflikter
 • Kapitel 4: Scenografi, rekvisitter og kostumer
 • Kapitel 5: Filmiske virkemidler
  • Billedbeskæring
  • Billedkomposition
  • Kameravinkler
  • Kamerabevægelser
  • Klipning
  • Lyd
  • Lys
  • Farver
  • Suspense og surprise
 • Kapitel 6: Dramaturgi, fortællestruktur og filmisk tid
 • Kapitel 7: Den mundtlige prøve i dansk
 • Kapitel 8: Analyse af andre visuelle medier end film
 • Kapitel 9: Lav jeres egen kortfilm

Skrevet af Majken Tang Koch og Martin Schantz Faurholt, september 2019

Materialetype: