Poolen

Fokus på kortfilm

– et materiale om at analysere kortfilm og andre visuelle medier i dansk

b) Intro til elevopgaver

Når vi ser film, er vi aktive. Vi bruger vores fantasi og er med til at skabe en fortælling. Mens vi ser filmen, gætter vi på, hvad der vil ske om lidt, og hvorfor personerne handler, som de gør. Vi "digter med" ud fra de informationer og spor (set ups), filmen giver os. En rekvisit – fx en revolver – kan give os mistanke om, hvad der vil ske om lidt i historien, og en dyster lyssætning kan varsle konflikt. Scenernes rækkefølge, filmens dramaturgi, er tilrettelagt, så vi forstår og mærker de følelser, der er på spil. Tabet af en god ven bliver for alvor sørgeligt, hvis vi i de foregående scener har oplevet et varmt venskab. Vi skal kende personerne, før vi for alvor kan føle med dem og forstå dem. 

Analysevinkler

Karakterer og konflikter
Når vi laver handlingsreferat af en kortfilm, nævner vi som regel filmens karakterer, deres forhold til hinanden og konflikterne i historien. Det er meget vigtige elementer i historien. 

Karakterer kaldes også personer. Vi skelner mellem hovedpersoner og bipersoner.
Læs mere og se eksempler på karakterer 

En god historie indeholder konflikt. Konflikt sætter gang i handling. Vi skelner mellem indre konflikt (dvs. at en person er i konflikt med sig selv) og ydre konflikt (dvs. at en person er i konflikt med sine omgivelser).
Læs mere og se eksempler på konflikter

Handling og dramaturgi
Selv den korteste kortfilm gennemspiller typisk tre akter. For at få hold på handlingen kan det være godt at analysere filmen ved hjælp af tre-akter-modellen. De tre akter kaldes for 1) Introduktion, 2) Konfrontation og 3) Resolution.
Læs mere om tre-akter-modellen 

Rekvisitter, kostumer og scenografi
Rekvisitter, kostumer og scenografien er nøje udvalgt, så de skaber den helt rigtige ramme for fortællingen. Både rekvisitter, kostumer og scenografi kan have betydning for handlingen. De kan fortælle noget om personerne eller have en symbolsk betydning. De kan også være med til at underbygge stemningen i filmen.
Læs mere og se eksempler på rekvisitter
Læs mere og se eksempler på scenografi (locations) 

FILMISKE VIRKEMIDLER

Lys
Lys og lyssætning har enorm betydning i film. Uden lys, ingen billeder. Lyset er med til at påvirke vores oplevelse af en scene. Det er afgørende, hvor meget lys der er, hvor lyskilden er placeret, og om lyset er fx varmt eller koldt.
Læs mere og se eksempler på lys

Billedkomposition
Billedets komposition bliver bestemt af, hvordan billedets elementer er placeret. Det drejer sig bl.a. om linjerne i billedet og dybdekompositionen, dvs. forgrund, mellemgrund og baggrund.
Læs mere og se eksempler på billedkomposition

Billedbeskæring
En billedbeskæring er et udsnit af den filmede virkelighed. Hvor stort et udsnit af virkeligheden vi ser, afhænger af afstanden mellem tilskueren og motivet.
Læs mere og se eksempler på billedbeskæring

Objektiv og subjektiv synsvinkel
Objektiv synsvinkel er, når vi ser begivenheder i filmen udefra – som om vi selv er til stede og betragter det, der sker. Subjektiv synsvinkel er, når vi ser begivenheder ”gennem øjnene” på en af personerne i filmen.
Læs mere og se eksempler på synsvinkel 

Lyd
Lyd på film kan deles op i kategorierne tale, musik, reallyd og effektlyd. Lyden har afgørende betydning for tilskuerens oplevelse af filmens stemning, sammenhæng og troværdighed.
Læs mere og hør eksempler på lyd 

Klipning
At klippe betyder at redigere en film, dvs. at sætte udvalgte optagelser sammen. Et klip er dét øjeblik, en indstilling slutter, og en ny indstilling begynder. To optagelser er klippet sammen.
Læs mere og se eksempler klipning

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle