Gadens børn - et år med håb

- et undervisningsmateriale til udskolingen

Filmens producent Danish Documentary Production har udarbejdet et undervisningsmateriale til filmen, der ligger på EMU. Det er rettet mod elever fra 7.-10. klassetrin og placerer sig i et krydsfelt mellem det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt fagene dansk og samfundsfag.

Selvom filmen handler om behandling af udsatte gadebørn i Filippinerne, langt væk fra Danmark, er den alligevel nærværende, da den samtidig berører emner som identitet, køn, seksualitet, rettigheder og grænser. Noget der i høj grad er relevant og meningsfuldt at beskæftige sig med for børn og unge. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der kan være scener i filmen såvel som opgaver i materialet, der kan virke stødende på nogle elever. Det vil i så fald være hensigtsmæssigt, at du på forhånd har gjort dig overvejelser over, hvorledes eventuelle følelsesmæssige reaktioner skal håndteres. 

Materialet omfatter Introduktion, Baggrundsinformation, Lærervejledning og Undervisningsopgaver.

Materialetype: