Lærer

Om materialet

Et undervisningsmateriale til filmen 'Girl', som handler om den unge pige Lara, der er født i en drengekrop. Hun begynder en kønsskifteproces, men kæmper samtidig med at finde sin identitet blandt de jævnaldrende og blive optaget på balletskolen.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk 8.-10. klasse (pdf) med tilhørende bilag. Elevarket indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i Fag og temaer og Filmfaglige vinkler.

Filmen er tilgængelig på Filmcentralen med Unilogin (se nederst). 

Fagligt fokus

Fag og temaer

Filmfaglige vinkler

  • Kønskonflikt 
  • Stemninger og spejlinger: Den symbolske scenografi 

Dette materiale er skrevet af Tobias Høybye, juni 2020

Materialetype: