Girl

Girl

– et undervisningsmateriale

Filmfaglige vinkler

Elevopgaverne lægger op til at arbejde med konflikt, location og rekvisitter.

Kønskonflikt

Man skelner mellem indre og ydre konflikter. Lara er igennem hele filmen i konflikt med sig selv, men der er også ydre konflikter, fx i forhold til eleverne på balletskolen. Billede 1 viser et tidspunkt i filmen, der både indeholder indre og ydre konflikter. Lara er blevet "overtalt" til at gå i bad med de andre, selvom hun ikke vil (en ydre konflikt), men billedet fra filmen viser også en pige, der er i konflikt med sig selv. Hun kigger indad mod væggen og sin egen skygge. Der foregår altså en indre kamp, når hun i mødet med de andre pigers kroppe konfronteres med sig eget biologiske køn (indre konflikt). Senere i filmen bliver denne konflikt yderligere uddybet, da hun bliver "tvunget" til at vise sin penis af de andre piger til en fest.

Girl
Billede 1 / Foto: Filmbazar

Stemninger og spejlinger: Den symbolske scenografi 

Location: Tog- og stationsscenerne rummer symbolsk betydning. De underbygger den "transformationsproces", som Lara befinder sig i. 

Girl  SE FILMKLIP

Balletskolen er både en stemningsskabende location og symbolsk i sin betydning. Stemningen her bliver ofte påvirket af klipningen, som gradvist bliver mere og mere hektisk, men også af den blålige, melankolske lyssætning (Billede 2). Det symbolske handler om, at balletskolen er en "kampplads", hvor de hvidklædte (uskyldige) dansere kæmper om at blive udvalgt. Det bliver desuden understreget af den blodige balletsko (rekvisit), som her bliver brugt som kontrast til de lyse balletdragter.

Girl
Billede 2 / Foto: Filmbazar

Rekvisitter: Rekvisitter kan have mange funktioner i en film. I 'Girl' er det værd at lægge mærke til spejlet som rekvisit. Der er flere spejlscener i filmen, og de understreger hver især Laras identitetskamp. På film bruges spejle ofte til at vise, hvordan karaktererne ser på sig selv. I den sidste spejlscene (her et hospitalsvindue) ser Lara et sløret billede af sig selv. Man kan tolke dette som en indikation på, at transformationen er sket: Lara er ikke længere den, hun var engang (se 'Fag og temaer'). Billede 3 viser Lara på balletskolen. Også her spiller spejlet en rolle. Billedet illustrerer Lara stående på tåspidser i fuld koncentration. Spejlene er delt op i rammer, og på den måde fremstår hovedpersonen, Lara, "splittet". 

Girl
Billede 3 / Foto: Filmbazar

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle