Mon de kommer om natten

Hvor har jeg hjemme?

– et undervisningsmateriale om børn og unge på flugt

2. "Home Sweet Home"

Credits

Instruktion: Katrine Philp
Land og år: Danmark, 2015
Længde: 28 min.

Home Sweet Home
Foto: Good Company Pictures

Om filmen

10-årige Salimah rejser fra Malaysia for at blive familiesammenført med sin far og storesøster i Esbjerg. Her begynder hun i dansk skole og skal finde sig tilrette i et nyt land med en anderledes kultur og et nyt sprog. Hun skal også bo sammen med en far, som hun aldrig har kendt. Samtidig er Salimah på vej ind i teenageårene med alt, hvad det indebærer i forhold til venskaber, identitet og ungdomskultur.

Filmen er en blanding af observerende og klassisk dokumentar. Vi er ”fluen på væggen” i Salimahs møde med sit nye liv i Danmark: snak under dynen med søsteren, de første akavede samtaler med faren og venindefnidder på lejrskolen. Samtidig træder filmen ud af den observerende rolle, når Salimah i filmens begyndelse taler direkte til kameraet og fortæller sin historie i tilbageblik med voice over. Vi får her sat konkrete ord på Salimahs tanker og følelser, og kommer tættere på hende og hendes liv. Men der er sikkert flere ting, der undrer eleverne i forhold til Salimahs historie. For eksempel hvorfor forlod faren Salimah i første omgang? Hvorfor gik hun ikke i skole i Malaysia?  

Home Sweet Home
Foto: Good Company Pictures

Elevopgaver

Målgruppe: 6.-9. klasse
OBS! Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her.

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen - Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i Salimahs historie. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget du ikke forstår eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, som I skal undersøge nærmere?

 2) Refleksion over filmen - Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  - Jeg synes det er mærkeligt, at …
  - Jeg blev rørt, da …
  - Jeg var ikke klar over, at …
  - Jeg blev overrasket over …
  - Jeg blev forarget over …
  - Jeg kom til at smile, da …
  - Jeg blev trist, da …
  - Jeg vidste ikke, at …
  - Jeg synes, at …
  - Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik - Dansk, 30 min

 • I filmen giver Salimah udtryk for tanker og følelser gennem filmens voice over (fortællestemme), men vi får ikke alt at vide. Lav en personkarakteristik (indre og ydre træk) af Salimah med eksempler fra filmen.
 • Hjælp til opgaven: Hvad tænker og føler hun i bestemte situationer? Hvilke karaktertræk har hun – genert, frembrusende, usikker, eftertænksom, sårbar, stærk osv.? Hvad er hun god til?

4) Dagbog - Dansk, 45 min

 • Du er dumpet ned i Salimahs liv ti år ude i fremtiden. Skriv dagbog for en dag med stor betydning for hende. Læs jeres dagbogsnoter op i grupper af 4-5 personer og uddyb, hvad I har skrevet.

5) Ny i Danmark - Dansk, 15 min

 • Vend følgende spørgsmål med din sidemakker:
  - Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Salimahs liv og din hverdag?
  - Hvad tror du kan være svært for Salimah, som du måske tager for givet i din hverdag?
  - Hvordan ville du have det, hvis du kom til et land, hvor du ikke kunne sproget eller forstod kulturen?

Begreber, fakta og viden

1) Hvad sker der i Malaysia? - Dansk, geografi, 45 min

 • Salimah rejser fra Malaysia for at blive familiesammenført med sin far og søster i Danmark. Hvad er det for et land, som hun er rejst fra, og hvordan er levevilkårene i Malaysia sammenlignet med Danmark?
 • Lav en undersøgelse af landet Malaysia og præsenter dine oplysninger for en mindre gruppe af 4-5 personer. Du kan finde oplysninger og fakta om Malaysia på hjemmesiden Globalis.dk: http://www.globalis.dk/Lande/Malaysia

2) Familiesammenført - hvad er det? - Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Salimah er ikke flygtning. Hun er derimod blevet familiesammenført med sin far og søster i Danmark. Undersøg, hvad det vil sige at blive familiesammenført og præsentér jeres oplysninger i en mindre gruppe af 4-5 personer.

3) Hvad er et hjem? - Dansk, 45 min

 • Filmens titel er ”Home Sweet Home”. Hvad tror du, at Salimah forbinder med et hjem og hvorfor?
 • Hvad er et hjem for dig? Lav en brainstorm.
 • Skriv et digt med titlen ”Mit hjem” med udgangspunkt i din brainstorm. Hver linje begynder med ”Mit hjem er …”
 • Hvordan ville Salimahs digt lyde?

Holdninger og handlinger

1) Familiesammenføring - hvem må komme til Danmark? - Samfundsfag, dansk, 45 min

 • Salimah er kommet til Danmark som familiesammenført. Det vil sige, at hun er blevet ført sammen med sin far og søster, som i forvejen har fået permanent opholdstilladelse i Danmark. De seneste år er antallet af familiesammenførte i Danmark faldet, og der er kommet flere begrænsninger på, hvem der kan blive familiesammenført. Kan vi som samfund bestemme, hvem der må komme til Danmark som familiesammenført?
 • Hvad mener I i klassen? Er der forskel på, om det er et barn, en hustru eller en bedstemor? Hvorfor/hvorfor ikke?

2) Familiesammenføring - en voxpop - Samfundsfag, dansk, 90 min

 • Med udgangspunkt i spørgsmålene ovenfor, skal I lave en voxpop med folk I møder på gaden med jeres mobiltelefoner. I kan også gå sammen i grupper af 4-5 og præsentere forskellige holdninger til familiesammenføring som en dramatiseret voxpop. Sørg for at have styr på jeres argumenter. Præsentér jeres voxpop for resten af klassen.

Filmiske virkemidler

1) Klippetempo og stemning - Dansk, 20 min

 • Klippetempoet har betydning for, hvordan vi oplever filmen og kan samtidig underbygge stemninger. Du skal nu arbejde med filmens klipning.
 • Se den sidste del af ”Home Sweet Home” (24.00 min. og frem). 
  - Hvordan og hvornår ændrer klippehastigheden sig i løbet af sekvensen?
  - Hvilken effekt har det?
  - Hvad sker der med Salimah i løbet af klippet?

2) Musik, filmlyd og stemning - Dansk, 20 min

 • Filmens lydside og brug af musik spiller også en vigtig en rolle for vores filmoplevelse.
 • Se den sidste del af ”Home Sweet Home” (24.00 min. og frem). 
  - Beskriv filmens lydside i sekvensen.
  - Hvad hører du, hvilke lyde, hvilken slags musik?
  - Hvordan bliver musikken og reallydene brugt til at skabe en bestemt stemning i sekvensen?

Lærervejledning til filmiske virkemidler

Klippetempoet i en film er med til at skabe en bestemt dynamik eller stemning. Et lavt klippetempo underbygger ofte en rolig og eftertænksom stemning, mens et højt klippetempo kan give en oplevelse af uro, fart, action og drama.

I det klip eleverne skal arbejde med i ”Home Sweet Home”, stiger klippetempoet. Det lave klippetempo i begyndelsen af sekvensen underbygger en stemning af kedsomhed. Det underbygger også, at de to veninder føler sig lidt udenfor. Det efterfølgende høje klippetempo er med til at skabe en følelse af fællesskab, sjov og ballade. I løbet af lejrskole-opholdet er Salimah blevet en del af gruppen med alle de oplevelser og glæder, der følger med. Denne stemning bliver også underbygget af lyden, der ændrer sig i sekvensen. Fra især at være reallyde med skramlende stole, skeer mod tallerkner og lav mumlen fra de andre unge til at være høje grin og en stemningsfuld underlægningsmusik.

Hvis I vil arbejde videre med filmiske virkemidler i forhold til ”Home Sweet Home”, kan eleverne arbejde med lys i forhold til at skabe stemning. Her vil det igen være oplagt at kigge på det klip, eleverne allerede har arbejdet med.

I ”Home Sweet Home” fortæller Salimah sin historie med en voice over til filmen samtidig med, at vi følger hendes nye hverdag og alle udfordringerne. Eleverne kan her arbejde med, hvilken effekt en voice over har. De kan også arbejde med brugen af voice over i ”Home Sweet Home” og mangel på samme i fx dokumentarfilmen ”Et hjem i verden”, der benytter sig af den mere observerende form. Hvilken effekt har filmen på os, når der ikke bliver fortalt med voice over?

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle