Mon de kommer om natten

Hvor har jeg hjemme?

– et undervisningsmateriale om børn og unge på flugt

4. "Et hjem i verden"

Credits

Instruktion: Andreas Koefoed
Land og år: Danmark, 2015
Længde: 59 min.

Et hjem i verden
Foto: Sonntag Pictures ApS

Om filmen

Filmen skildrer fem asylbørns dagligdag på Røde Kors asylskolen i Lynge og deres liv efter ankomsten til Danmark. Børnene har forskellige nationaliteter og baggrunde, men fælles for dem alle er, at de er flygtet med deres familier til Danmark i håbet om at starte et nyt liv. På asylskolen er der på ét år 80% udskiftning i en klasse. Nogle får ophold i Danmark og flytter ud i samfundet. Andre får afslag og bliver sendt tilbage til deres hjemland. Og nogle går under jorden og fortsætter deres flugt. Over et år følger vi børnene i det konstant omskiftelige miljø, hvor det kan være svært at knytte tætte relationer, og hvor tonen blandt børnene kan være hård. Hver især kæmper de med personlige tragedier og traumatiske historier. Vi følger deres forsøg på at lære et nyt sprog, knytte venskaber og gøre sig klar til at skabe et hjem i Danmark.

Instruktøren til filmen ”Et hjem i verden” har udtalt, at han med filmen ”…ville give et indblik i et flygtningebarns liv på barnets præmisser – ikke politikere eller nyhedsmediers.”

”Det er jo helt normale børn, der står i en usædvanlig situation. Men det er ikke den fortælling, man får i medierne, hvor de enten fremstilles som ofre, som det er synd for, eller nogen, der snyder og nasser på systemet. Det er sjældent, at vi bare får historien om et menneske.”

Læs hele interviewet med instruktør Andreas Kofoed her: ”Finde sig et hjem i verden” fra Det Danske Filminstituts hjemmeside, 3. november 2015.

Et hjem i verden
Foto: Sonntag pictures ApS

Elevopgaver

Målgruppe: 6.-9. klasse
OBS
! Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her. 

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen - Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen ”Et hjem i verden”. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget du ikke forstår eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, som I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen - Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  - Jeg synes det er mærkeligt, at …
  - Jeg blev rørt, da …
  - Jeg var ikke klar over, at …
  - Jeg blev overrasket over …
  - Jeg blev forarget over …
  - Jeg kom til at smile, da …
  - Jeg blev trist, da …
  - Jeg vidste ikke, at …
  - Jeg synes, at …
  - Den person, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik - Dansk, 30 min

 • Vælg et af de 5 børn fra filmen (Magomed, Heda, Sehmuz, Amel eller Ali) og lav en personkarakteristik (ydre og indre træk). Du må ikke digte.
  - Hvad får vi at vide om personen?
  - Hvor kommer han/hun fra?
  - Hvad har han/hun oplevet?
  - Hvor er personen nu?
  - Hvilke udfordringer har personen?

 4) Hvad der videre skete... - Dansk, 45 min

 • I filmens slutning får vi at vide, hvad der siden er sket med børnene. Vælg et af børnene og digt videre på deres livshistorie. Prøv at være så realistisk som muligt i dine beskrivelser.
  - Hvordan har personen det?
  - Hvor bor han/hun?
  - Hvad laver personen i sin fritid?
  - Kommer han/hun tilbage for at besøge sit hjemland?
  - Har personen knyttet venskaber?
  - Hvad med forældrene, hvordan har de det?

Begreber, fakta og viden

1) Hvorfor flygter de? - Dansk, 45 min

 • Vælg et af de lande, som de 5 børn kommer fra: Tjetjenien (Magomed og Heda), Syrien (Sehmuz), Afghanistan (Ali) og Bosnien (Amel).
 • Undersøg hvorfor nogle vælger at flygte fra disse lande, og præsentér jeres oplysninger for klassen. I kan hente inspiration og fakta til jeres undersøgelse på hjemmesiden refugee.dk og globalis.dk, hvor I kan søge på oplysninger om de enkelte lande. 

2) Et hjem i verden - Dansk,15 min

 • Vend følgende spørgsmål med din sidemakker:
  - Hvordan vil du forklare filmens titel ”Et hjem i verden”?
  - Hvad forbinder du med et hjem?
  - Hvornår kan man kalde noget sit hjem?
  - Hvad forestiller du dig, at et hjem betyder for børnene i filmen?

Holdninger og handling

1) De rigtige oplysninger - Samfundsfag, dansk, 45 min

 • I filmen får Magomeds far afslag på asyl. I en asylsag vurderer Udlændingestyrelsen rigtigheden i ansøgerens historie.
  - Hvorfor har Magomeds far mon fået afslag?
  - Tror du altid, at Udlændingestyrelsen kan få fat på de oplysninger, som de har brug for? Hvorfor/hvorfor ikke?
  - Hvis der er tvivl om rigtigheden i ansøgerens historie, skal tvivlen så komme ham/hende til gode? Hvorfor/hvorfor ikke?

2) Asyl i Danmark - let eller svært? En voxpop - Dansk, 45 min

 • I grupper af 3-4 skal I lave en voxpop på mobilen, hvor I interviewer folk på gaden. Hvad mener de: Er det for let eller for svært at opnå asyl i Danmark og hvorfor?

Filmiske virkemidler

1) Ali, fuglen og onde drømme - Dansk, 20 min

 • Gense en sekvens fra filmen (16.00-20.25). Vi møder her Ali og hans fugl. Han kommenterer, at ”den er nok træt”, da den ikke har lyst til at forlade sit bur.
 • Efterfølgende er vi med til en samtale med skolepsykologen. Her fortæller Ali om familiens flugt, onde drømme og at han har svært ved at sove.
  - Hvorfor tror du, at man har valgt at klippe netop disse sekvenser sammen?
  - Forklar symbolikken og sammenhængen.

2) Den observerende dokumentarfilm - Dansk, 30 min

 • Filmen benytter den observerende stil til at komme tæt på filmens personer. Vi bliver ikke indviet i personernes tanker og følelser, men vi er med som ”fluen på væggen”.
  - Hvorfor tror du, at instruktøren har valgt denne stil?
 • Filmen benytter mange lange klip og indstillinger, især i scener med Magomed fra Tjetjenien.
  - Hvorfor tror du, instruktøren har valgt denne klippeteknik?
  - Hvordan vil du beskrive stemningen i filmen?
 • Gense forskellige sekvenser fra filmen og vær især opmærksom på filmens brug af ”dækbilleder”, lys, farver og baggrundsmusik.
  - Hvilken funktion har de forskellige filmiske virkemidler?

Lærervejledning til filmiske virkemidler

I opgaven ”Ali, fuglen og onde drømme” skal eleverne arbejde med, hvordan sammenklipning af forskellige sekvenser med Ali skaber en større forståelse af ham og hans situation. Den trætte fugl bliver et billede på Ali selv og den fastlåste situation, som han sidder i som flygtningebarn på et asylcenter, hvor han og familien venter på en afgørelse i deres asylsag. Dette bliver understreget ved at sætte sekvensen sammen med samtalen med skolepsykologen, hvor vi hører om Alis flugtrute, dårlige søvn og onde drømme.

I opgaven ”Den observerende dokumentar” er det vigtigt at lade eleverne forstå, at der ikke nødvendigvis er nogen facitliste i forhold til opgaverne. Dokumentarfilm bliver opfattet forskelligt alt afhængig af alder, baggrund, køn, kultur m.m. I forhold til instruktørens valg af teknikken ”fluen på væggen”, så giver denne teknik mulighed for, at tilskuerne kan danne deres egne indtryk af personerne. Tilskueren bliver ikke påduttet en bestemt opfattelse, men må danne sin egen mening ud fra det, som han/hun ser og hører.

I forhold til instruktørens valg af lange indstillinger i sekvenser med drengen Magomed, så understøtter denne stil/klippeteknik vores opfattelse af Magomed som en stille, eftertænksom og blid dreng, der iagttager sin omverden. Ved hjælp af klippeteknikken får instruktøren alligevel skabt en særlig stemning og påvirket vores opfattelse af en af filmens personer.

Under Links og litteratur finder I undervisningsmaterialer om dokumentarfilm.

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle