Mon de kommer om natten

Hvor har jeg hjemme?

– et undervisningsmateriale om børn og unge på flugt

7. "Mon de kommer om natten?"

Credits

Instruktion: Emil Langballe
Land og år: Danmark, 2016
Længde: 58 min.

Mon de kommer om natten
Foto: Made in Copenhagen

Om filmen

Filmen følger den 14-årige pige Rokhsar, som er flygtet fra Afghanistan med sin familie. Nu bor hun på fjerde år i den midtjyske by Give sammen med sin mor, far og fem søskende. Rokhsar er indbegrebet af en velintegreret indvandrer. Hun taler flydende dansk, har mange venner, spiller fodbold og klarer sig godt i skolen. Ved filmens begyndelse er familien netop blevet udvist, hvilket vil sige, at de opholder sig ulovligt i Danmark og kan blive hentet af politiet, når som helst. Udlændingestyrelsen tror ikke på, at de er personligt forfulgte af Taliban i Afghanistan. Da Rokhsar er den eneste, der taler flydende dansk, er det primært hende, der kæmper familiens sag. På trods af sin beskedne alder, står hun for kontakten til Udlændingestyrelsen, advokater, Dansk Flygtningehjælp m.m.

Det massive pres begynder at sætte sine spor. Det bliver langsomt sværere og sværere for Rokhsar at finde overskud til veninder, skole og fritidsaktiviteter. Som en allersidste mulighed søger familien om opholdstilladelse med baggrund i Rokhsars gode integration og stærke tilknytning til Danmark. En såkaldt §9c, stk 1 sag. Men at bære hele sin families skæbne på sine små skuldre, har endnu flere omkostninger for den nu 16-årige Rokhsar.

Filmen er et gribende og hudløst portræt af en ung piges udvikling og smerte. En traumatiseret flygtningefamilie og deres fælles håb for en mere lys og stabil fremtid. Samtidig får vi et unikt indblik i den nærmest uigennemskuelige proces, det er at søge asyl i Danmark.

Mon de kommer om natten
Foto: Made in Copenhagen

Elevopgaver

Målgruppe: 8.-9. klasse
OBS!
Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her.

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen - Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen ”Mon de kommer om natten”. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget du ikke forstår eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen - Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  - Jeg synes det er mærkeligt, at …
  - Jeg blev rørt, da …
  - Jeg var ikke klar over, at …
  - Jeg blev overrasket over …
  - Jeg blev forarget over … 
  - Jeg kom til at smile, da …
  - Jeg blev trist, da …
  - Jeg vidste ikke, at …
  - Jeg synes, at …
  - Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik - Dansk, 30 min

 • Lav en personkarakteristik af Rokhsar (ydre og indre træk). Underbyg jeres beskrivelser med eksempler fra filmen. I må ikke opdigte egenskaber.
  - Hvilke karaktertræk besidder hun?
  - Hvad tænker hun?
  - Hvad drømmer hun om?
  - Hvad er hun god til?
  - Hvordan er hun som ven?
  - Hvordan udvikler hun sig gennem filmen?

4) Rokhsars fremtid - Dansk, 45 min

 • Filmen slutter uden afklaring på Rokhsars og hendes families fremtid i Danmark. To år ude i fremtiden fylder Rokhsar 18 år. Skriv hendes dagbog for dagen. Få detaljer med, som fortæller, hvor hun befinder sig, og hvad hun tænker og føler. Læs dit dagbogsnotat højt i en gruppe af 4-5 personer. Gruppen vælger én tekst, som læses højt for resten af klassen.

Begreber, fakta og viden

1) Asyl - hvad og hvordan? - Dansk, samfundsfag, 3 × 45 min

 • I grupper af tre skal I undersøge, hvordan en asylproces foregår i Danmark, og hvad der skal til for at få midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark. I skal holde tungen lige i munden!
 • Find oplysninger i fakta-artiklen nedenfor:
  ”Asylprocedurens tre faser” fra hjemmesiden refugee.dk, 4. april 2016
 • Brug jeres viden til at lave en kort formidlingsvideo eller præsentation om emnet målrettet jeres eget klassetrin. Brug enten jeres mobiltelefoner eller præsentationsprogrammet Prezi.
 • Præsentér jeres arbejde for resten af klassen.

 2) Lovtekster og kancelli-sprog - Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Det er ikke let at forstå sproget i en lovtekst, det gælder også Udlændingeloven, som asylsager tager udgangspunkt i. Læs om § 9 c stk. 1, som bliver nævnt i filmen. Det gælder de første 4-5 linjer.
 • Skriv lovteksten om til jeres eget sprog. Læs jeres bud op i klassen.
  - Hvorfor tror I, at love er skrevet på denne måde?
  - Er der fordele og ulemper ved denne type tekst?

Holdninger og handling

1) Udvisning - hvad mener du? - Dansk, 45 min

 • Er det rimeligt, at Rokhsar og hendes familie skal udvises fra Danmark og sendes tilbage til Afghanistan? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Giv udtryk for din egen holdning i et læserbrev. Eller skriv et læserbrev som det kunne lyde, hvis det var skrevet af en person fra filmen med en nær tilknytning til Rokhsar. Det kunne fx være hendes lærer, veninde, fodboldtræner eller nabo.

Filmiske virkemidler

1) Den observerende dokumentarfilm - Dansk, 30 min

 • Filmen er en såkaldt observerende dokumentarfilm, hvor vi som ”fluen på væggen” er tilskuere til Rokhsars hverdag og oplevelser gennem flere år.
  - Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt denne form til at fortælle Rokhsars historie?
  - Hvordan understøtter musikken og filmens lydside, hvad der sker i filmen og aktørernes følelser og sindsstemning? Fx da Rokhsar får fortalt familien, at de skal udvises.
  - Hvilken effekt har det, at filmen blander filmoptagelser fra Afghanistan med Rokhsars hverdagsliv i Danmark?
 • Ventetiden fylder meget i filmen.
  - Hvordan bliver den illustreret? Kom med eksempler.
 • Hvordan bliver Rokhsars flugthistorie fortalt i filmen? Hvilke filmiske virkemidler og effekter bliver der brugt? Fx at hun var hos menneskesmuglere i Grækenland i 6 måneder, eller befandt sig i lastrummet til en lastbil i tre dage.

Lærervejledning til filmiske virkemidler

I den observerende dokumentarfilm kommer vi helt tæt på filmens hovedperson gennem forskellige dagligdagsaktiviteter, festlige lejligheder og intime eller følsomme øjeblikke. I ”Mon de kommer om natten?” følger vi Rokhsar gennem flere år. Fx i skolen, hjemmet, til fodbold, sammen med veninder, hos plejefamilien og i skelsættende situationer, hvor hun modtager familiens brev om udvisning. Vi er helt tæt på, men får kun det at vide om Rokhsar, som vi ser og hører i filmen. Det som hun fortæller til familien, veninden, plejemoren osv. Der er ingen forklarende voice over eller tekst, der sætter yderligere ord på Rokhsars følelser. Dem må vi selv tolke os frem til. Selvom det er svært ikke at fatte stor sympati for Rokhsar, så pådutter filmen os ikke en bestemt holdning. Vi må selv tage stilling til, hvad vi mener. Om asylsystemet, Rokhsars vellykkede integration, forældrenes rolle og den forestående udvisning.

Filmen benytter en række filmiske virkemidler til at understøtte bestemte stemninger og følelser. Det gælder fx brugen af underlægningsmusik. Det gælder også blandingen af danske optagelser af Rokhsar og klip fra krigen i Afghanistan. Eller et dansk snelandskab klippet sammen med sneklædte bjerge i det land, hvor hun hellere vil dø end tage tilbage til. Det værst tænkelige rykker helt tæt på og underbygger den skæbnesvangre stemning.

Under Links og litteratur finder I undervisningsmaterialer om dokumentarfilm.

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle