Mon de kommer om natten

Hvor har jeg hjemme?

– et undervisningsmateriale om børn og unge på flugt

8. "Drømmen om Danmark"

Credits

Instruktion: Michael Graversen
Land og år: Danmark, 2015
Længde: 58 min.

Drømmen om Danmark
Foto: Michael Graversen

Om filmen

Wasiullah er som alle andre danske unge mænd. Han hænger ud med sine venner, tager selfies, joker og flirter med piger. Men efter tre år på asylcenter i Danmark, må han som 18-årig forlade landet, da hans asylansøgning bliver afvist. Med en hårtørrer i tasken og en iPhone i hånden flygter Wasiullah illegalt til Italien i jagten på en bedre fremtid. Instruktør Michael Graversen er gennem flere år kommet tæt på den unge Wasiullah. Venskabet mellem dem har givet en unik adgang til Wasiullahs liv under jorden i Europa, hvor drømmen om en dag at vende tilbage til det trygge Danmark bliver drivkraften til hans overlevelse. Wasiullah kæmper for at bevare et normalt ungdomsliv, men det er ikke let at holde styr på hvem man er, når man lever på samfundets skyggeside og er tvunget til konstant at skifte identitet. En dag modtager Michael et opkald. Wasiullah har mistet hukommelsen.

Filmen giver et sjældent indblik i et liv under jorden. Det er en realitet for mange asylansøgere efter de har modtaget afslag på deres asylansøgning og frygter konsekvenserne, hvis de bliver sendt tilbage til hjemlandet. Modsat de øvrige dokumentarfilm i temamaterialet, spiller instruktøren i ”Drømmen om Danmark” en væsentlig rolle i selve filmen.

Drømmen om Danmark
Foto: Michael Graversen

Elevopgaver

Målgruppe: 8.-9. klasse
OBS!
Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menue. Find det her.

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til fimen - Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen ”Drømmen om Danmark”. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget du ikke forstår eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen - Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  - Jeg synes det er mærkeligt, at …
  - Jeg blev rørt, da …
  - Jeg var ikke klar over, at …
  - Jeg blev overrasket over …
  - Jeg blev forarget over …
  - Jeg kom til at smile, da …
  - Jeg blev trist, da …
  - Jeg vidste ikke, at …
  - Jeg synes, at …
  - Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik - Dansk, 30 min

 • Lav en personkarakteristik af Wasiullah (indre og ydre træk).
  - Hvordan er han klædt?
  - Hvad tænker han?
  - Hvilke drømme har han?
  - Hvad er hans karaktertræk?
  - Har han nogle særlige evner og udfordringer, hvilke?

4) En drøm om Danmark - Dansk, 15 min

 • Vend følgende spørgsmål med din sidemakker.
  - Hvordan vil du beskrive filmens titel ”Drømmen om Danmark” ud fra filmen og Wasiullahs historie?
  - Forbliver Danmark en drøm for Wasiullah i fremtiden eller bliver drømmen realiseret? Hvad tror du og hvorfor?

5) Wassiullah om 5 år - Dansk, 45 min

 • Digt videre på Wasiullahs historie. Om 5 år udrinder Wasiullahs midlertidige opholdstilladelse i Italien.
  - Hvor befinder han sig?
  - Hvad laver han?
  - Hvordan har han det?
  - Hvilke drømme har han? osv.
 • Lad din historie være så realistisk og detaljeret som muligt. Læs din tekst højt i en gruppe af 4-5 personer. Gruppen vælger én tekst, som læses højt for resten af klassen.

6) Ungdom og identitet - Dansk, 15 min

 • Wasiullah er 18 år og lige på kanten til at blive voksen. Vend følgende spørgsmål med din sidemakker:
  - På hvilke områder virker han meget voksen, og på hvilke områder er han stadig en ”almindelig” teenager?
  -  Hvordan forandrer Wasiullah sig efter han kommer til Italien?
  - Sammenlign hans hverdag i Danmark på asylcentret i Jægerspris med hverdagen i Italien.
  - Wasiullah taler tre sprog, men ingen af dem perfekt. ”Jeg er to lande – Danmark og Italien,” siger han. Hvad siger denne sætning om ham og hans nationale identitet?

Begreber, fakta og viden

1) Uledsagede flygtningebørn - Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Wasiullah ankommer til Danmark som uledsaget flygtningebarn. Filmen oplyser, at over 3000 uledsagede børn er kommet til Danmark siden 2010.
 • Hvad vil det sige at være ”et uledsaget flygtningebarn”? Undersøg begrebet ved hjælp af artiklerne nedenfor:
  ”Ahin er i Danmark uden sin mor og far” fra Røde Kors' hjemmeside. 
  ”Børn i asylsystemet” fra refugee.dk, 29.marts 2016.
 • Er der særlige vilkår for uledsagede flygtningebørn, hvilke?
 • Er der eksempler på, at det bliver misbrugt af fx ældre personer, der giver sig ud for at være yngre? Hvad gør man i de tilfælde?

2) Dublin-aftalen - Dansk, samfundsfag, 45 min

Holdninger og handling

1) Illegal i Danmark - at gå "under jorden" - Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Da Wasiullah får sit endelige afslag på asyl, forsvinder han fra asylcentret og går ”under jorden”.
 • Læs artiklen nedenfor:
  ”Ershad er illegal i Danmark: ”Under jorden handler det om at opføre sig normalt” fra Berlingske, 6. september 2015.
 • Hvilke ligheder og forskelle er der mellem Wasiullahs og Ershads historie?
 • Hvordan oplever I deres muligheder for at få et godt liv?
 • Hvad ville I gøre, hvis I stod i drengenes situation?
 • Hvad er jeres holdning til personer, der som Wasiullah og Ershad opholder sig illegalt i Danmark? Skal man acceptere det, sætte hårdere ind overfor det eller…?

Filmiske virkemidler

1) At kravle ind under huden - Dansk, 45 min

 • Vi kommer meget tæt på Wasiullah i filmen – hans mareridt, drømme, vrede, hukommelsestab og flugt gennem Europa. Det er svært ikke at fatte sympati for ham.
 • Hvordan formår instruktøren at få Wasiullahs historie til at kravle ind under huden på tilskueren? Hvilke filmiske virkemidler bruger han?
 • Gense de første to minutter af filmen. Vi ser/hører introen med Wasiullahs flugthistorie, den sorte baggrund og de dæmpede lange toner efterfulgt af første scene med Wasiullah som Spider-man på asylcentret. Hvordan står de to dele af sekvensen i kontrast til hinanden? Hvad fortæller de om Wasiullah som person?
 • Gense det sted i filmen (47.28 – 50.32), hvor Wasiullah har fået hukommelsestab.
 • Hvordan viser instruktøren Wasiullahs hukommelsestab? Hvilke virkemidler, benytter han sig af? Tænk i lyd, billedbeskæring, klippetempo m.m.
 • Hvilken rolle har instruktøren i filmen? Hvilke intentioner tror I, han har med filmen? Hvilket budskab tror I, han gerne vil sende?

Lærervejledning til filmiske virkemidler

Vi kommer helt tæt på Waiullah gennem filmen. Vi ser ham feste, hygge og pjatte med vennerne på asylcentret. Vi ser ham være sur på personalet, være ked af det og gå ”under jorden”. Vi ser ham på flugt, bo på gaden og miste hukommelsen. Vi hører også om hans mareridtsfulde flugt fra Afghanistan og hans naive håb for fremtiden i Italien eller Danmark. ”Drømmen om Danmark” er observerende i sin form et langt stykke af vejen, men adskiller sig alligevel fra fx ”Et hjem i verden” og ”Mon de kommer om natten?” (som også er med her i materialet) ved, at instruktøren træder tydeligt frem i filmen. Fx i forbindelse med Wasiullahs hukommelsestab, hvor instruktøren Michael Graversen må genetablere kontakten og genskabe den tillid og fortrolighed, han og hovedpersonen har opbygget gennem længere tids optagelser.

Filmens åbning er et godt eksempel på, hvordan instruktøren med få virkemidler får præsenteret Wasiullah, som en sammensat person på grænsen mellem barn og voksen. Den sorte baggrund og Wasiullahs stemme, som genkalder den farefulde flugt, skaber et intenst nærvær. Introen bliver efterfulgt af en munter og fjollet scene, hvor Wasiullah som en anden Spider-man kravler op ad væggene.

I sekvensen med Wasiullahs hukommelsestab benytter instruktøren sig af lange indstillinger, det vil sige et meget lavt klippetempo, som understøtter Wasiullahs sindsstemning. Han har svært ved at samle sig, finde ordene og prøver at sætte tanker sammen. Samtidig er han filmet i close-up, som gør situationen endnu mere intens. Reallydene i klippet dominerer, mens vi ser Wasiullah forsøge at forme ord.

Under Links og litteratur finder I undervisningsmaterialer om dokumentarfilm.

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle