Lærer Elev

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DETTE MATERIALE BEDST OPLEVES I FIREFOX, CHROME ELLER SAFARI

Et undervisningsmateriale om fællesskab og trivsel i skolen. Materialet er knyttet til dokumentarserien 'Klassekabalen', som består af seks korte dokumentarfilm: 'Klassefest', 'Fællesleg', 'Pigeproblemer', 'Lejrskole', 'Kærester' og 'Hård tone'

Undervisningsmaterialet er målrettet 4.-6. klasse. Det lægger op til en række opgaver og aktiviteter, der knytter sig til indhold, temaer og filmfaglige vinkler i seriens seks afsnit.

Materialet henvender sig primært til fagene dansk, kristendomskundskab og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Enkelte opgaver lægger desuden op til et tværfagligt forløb med musik og engelsk.

Serien berører forskellige klasserelaterede temaer og dilemmaer, som både elever og lærere kan spejle sig i.

Materialet er skrevet af Rune Jellesen Smith, august 2015