Klassekabalen

Klassekabalen

- et temamateriale om fællesskab og trivsel i skolen

Om undervisningsmaterialet

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DETTE MATERIALE BEDST OPLEVES I FIREFOX, CHROME ELLER SAFARI

Undervisningsmaterialet er målrettet 4.-6. klasse. Det lægger op til en række opgaver og aktiviteter, der knytter sig til indhold, temaer og filmfaglige vinkler i seriens seks afsnit.

Materialet henvender sig primært til fagene dansk, kristendomskundskab, sundheds- og seksualvejledning og familiekundskab. Enkelte opgaver lægger desuden op til et tværfagligt forløb med musik og engelsk.

Serien berører forskellige klasserelaterede temaer og dilemmaer, som både elever og lærere kan spejle sig i:

1.”Klassefest

  • Temaer: Køn, identitet, individ, fællesskab, selvstændighed

2. ”Fællesleg

  • Temaer: Individ, fællesskab, inklusion, fastlåste roller, hierarkier

3.”Pigeproblemer

  • Temaer: Venskaber, jalousi, selvværd, ensomhed, pigefællesskaber

4.”Lejrskole

  • Temaer: Individ, fællesskab, kønsroller, følelser

5.”Kærester

  • Temaer: Kærlighed, jalousi, venskab, ungdom, pubertet

6.”Hård tone

  • Temaer: Sprog, fastlåste roller, klassetrivsel, forebygge mobning, fællesskab, identitet

Alle klasser er forskellige. Materialet er derfor tilrettelagt, så læreren selv kan udvælge de afsnit, tematikker, opgaver og aktiviteter, der giver mening i den enkelte klasse.

Undervisningsmaterialet kan med fordel bruges i AKT-forløb om det gode klassemiljø og forebyggelse af mobning. Se afsnittet ”Klassekabalen og AKT”.

Endvidere lægger materialet op til at arbejde filmfagligt med temaer inden for dokumentarfilmgenren. Se afsnittet ”Klassekabalen og dokumentarfilmen” . Til at understøtte dette arbejde ligger der råmateriale fra serien og en række klip fra udvalgte scener under afsnittet ”Filmklip”. Det giver eleverne et unikt indblik i instruktørens valg fra idé til færdig film, i dramaturgiske greb og i brugen af filmiske virkemidler. Der ligger desuden forskellige interviewklip som inspiration til selv at lave interviews med klassekammeraterne. Se afsnittet ”Elevinterviews om klassefællesskab og trivsel”.

Til materialet følger en række elevark (se til venstre under menuen). Her er de fleste opgaver og aktiviteter proces- og løsningsorienterede og sætter fokus på den sociale dimension i klassen. De oplevelser og udfordringer, som klassen i serien står over for, skal eleverne relatere til eget skoleliv.

Klassekabalen
Foto: PlusPictures

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle