Klassekabalen

Klassekabalen

- et temamateriale om fællesskab og trivsel i skolen

Klassekabalen og AKT

De sociale og personlige faktorer, der knytter sig til læring har de seneste år fået større bevågenhed på skolerne. Her er forholdet mellem individ og fællesskab og de enkelte elevers adfærd, kontakt og trivsel (AKT) blevet vigtige indsatsområder. Nyere forskning peger da også på, at elevernes trivsel, gode relationer og selvværd er vigtige forudsætninger for en positiv udvikling og læring (’Trivsel og selvværd – mental sundhed i skolen’, Karen Wistoft, 2012 se mere under afsnittet Links og Litteratur). ”Klassekabalen” er et bemærkelsesværdigt eksempel herpå: Klasselæreren Gitte insisterer på det gode klassefællesskab ved at inddrage eleverne i klasse- og trivselsmøder, drenge- og pigemøder, fælleslege, sociale arrangementer og ture, elevsamtaler, elevaftaler m.m.

I AKT-sammenhæng taler man om forebyggende, indgribende og genoprettende aktiviteter. Forebyggende aktiviteter fremmer trivslen og forebygger dermed, at problemer og mobning opstår. Ved indgribende aktiviteter har læreren konstateret begyndende problemer og gør en særlig indsats for at forhindre, at problemerne vokser. De genoprettende aktiviteter har til formål at få klassen tilbage på sporet efter en periode med mistrivsel, mobning eller lignende.

I AKT-forløb er især tre afsnit væsentlige at fremhæve: ”Fællesleg”, ”Pigeproblemer” og ”Hård tone”. Her kommer både forebyggende og indgribende aktiviteter i spil i forhold til at styrke trivslen i klassen.

I ”Klassekabalen” holder klassen en række klassemøder, pige- og drengemøder, som virker mere eller mindre organiserede. Der er mange måder at holde klassemøder på, men erfaringer har vist, at en fast mødekultur med bestemte retningslinjer for form og indhold kan have en positiv effekt på klassens trivsel. På Dansk Center for Undervisningsmiljø findes en udførlig beskrivelse af klassemøder, klik her.

Klassekabalen
Foto: PlusPictures

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle