Klassekabalen

Klassekabalen

- et temamateriale om fællesskab og trivsel i skolen

Elevinterviews om fællesskab og trivsel

Et klassefællesskab er en dynamisk størrelse med et væld af udfordringer, konflikter og interesser. I det gode klassefællesskab er der plads til elevernes forskellige behov, forudsætninger og interesser. Det er et inkluderende fællesskab med en iboende accept af forskelligheder. Her kan alle bidrage med hver sit til fællesskabet. Men sådan ser virkeligheden desværre ikke altid ud.

I de følgende øvelser skal eleverne få hinanden til at sætte ord på klassefællesskabet i deres klasse gennem interviews optaget på deres mobiltelefoner.

Det er ikke altid let at få sine kammerater i tale, og slet ikke for åbent kamera. Det er derfor nødvendigt, at eleverne forbereder sig grundigt før deres interview. Eleverne kan hente inspiration til spørgsmål, interviewteknik og optagelser i følgende elevark:

1) Inspiration til interview (30 min.)

Lad eleverne gå på opdagelse i de forskellige interview-klip fra ”Klassekabalen” til venstre i menuen under afsnittet ”Filmklip”. Klippene viser elevernes forskellige svar på spørgsmål om at gå i en klasse. Klippene er både med og uden spørgsmål fra intervieweren og opfølgende spørgsmål. Lad eleverne vurdere, hvad de mener virker bedst.

2) Forberedelse og optagelse af interview (90 min.)

Eleverne skal nu forberede deres interview af en klassekammerat. Målet er at få klassekammeraten til at fortælle om klassen – herunder om trivsel, fællesskaber, udfordringer, roller m.m. Eleverne optager interviewet på deres mobiltelefon eller på skolens digitalkameraer.

Redigering af interview (90 min.) Eleverne ser de færdige interviews igennem og finder 3-5 gode svar som de vil arbejde videre med. Eleverne klipper nu de valgte svar sammen i et redigeringsprogram. IMovie, Windows Movie Maker, MovieCut og VideoPad er enkle redigeringsprogrammer. Eleverne skal vurdere om svarene kan stå med eller uden spørgsmål. De kan lægge musik på deres interviews, der understøtter stemningen. De færdige interviews vises for klassen.

3) Opsamling (45 min.)

I opsamlingen på elevernes interviews vil det være relevant at komme ind på begreber som:

  • Socialt ansvar: Elevernes opmærksomhed på hinanden i forhold til trivsel og mistrivsel.
  • Empati: At kunne sætte sig i en andens sted og elevernes indlevelsesevne.
  • Inklusion og eksklusion: Er alle en del af fællesskabet?
  • Læring: Hvornår oplever eleverne, at de lærer mest? 
  • Tolerance: Evnen til at kunne forstå og acceptere dem, der er anderledes end én selv. 
  • Udvikling: Har alle mulighed for at udvikle sig i fællesskabet?

Klassekabalen
Foto: PlusPictures

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle