Klassekabalen

Klassekabalen

- et temamateriale om fællesskab og trivsel i skolen

2. "Fællesleg"

Andet afsnit af ”Klassekabalen” handler om at skabe et bedre sammenhold i klassen gennem fælleslege i frikvartererne. Især blandt drengene er der flere, der føler sig udenfor, fordi fodbold nærmest er den eneste indgang til fællesskabet. Fælleslegene skal derfor bryde med fodboldmonopolet i frikvartererne. Men det er ikke en udelt succes. Konflikterne står nemlig i kø, når klassens to alfahanner kæmper om at tage styringen. Gennem samtaler med drengene og mere lærerstyring kommer fælleslegene igen på rette spor.

Klassekabalen
Foto: PlusPictures

Fællesleg og AKT

I afsnittet har klasselæreren Gitte iværksat en indsats for at skabe mere fællesskab i frikvartererne, da flere her føler sig udenfor. Der er både tale om en forebyggende og indgribende aktivitet, som har til formål, at alle skal føle sig som en del af fællesskabet i frikvartererne. Aktiviteten får dog først den ønskede effekt, da de fælles lege bliver mere lærerstyrede.

Frikvartererne står ofte som en kontrast til de lærerstyrede aktiviteter i undervisningen. Her er det i højere grad elevernes frie valg, klassens gruppedynamik og magthierarkier, der er styrende. De fleste elever trives med frikvarterernes frie rammer. Men for enkelte elever er det rigtigt svært at agere i de sociale mønstre, som er på spil i et frikvarter. Det er ofte i frikvartererne, at mange konflikter mellem elever opstår. I afsnittet er det især Burhan, Christian og Peter, som oplever at stå uden for klassens fællesskab, når der er frikvarter.

Afsnittet ”Fællesleg” lægger op til at arbejde med temaerne interessefællesskaber, hierarkier og fastlåste roller i et klassefællesskab.

Ideer til aktiviteter og opgaver i klassen

ROLLER I KLASSEN OG GRUPPEDYNAMIK

1) Personkarakteristik og roller i klassen (90 min.)
Lad eleverne lave en karakteristik af de fire drenge Peter, Burhan, Christian og Oliver. Hvad er deres roller i klassen? Hvordan handler de hver især i forhold til deres situation? Kan eleverne genkende sig selv i én af de fire drenge? Hvordan? Se Elevark 5: Personkarakteristik, roller og hierarki til venstre under menuen.

2) Hierarki i klassen (30 min.)
Lad eleverne forklare og diskutere begrebet ’hierarki’. Hvad er et hierarki? Hvilke fordele, ulemper eller udfordringer er der ved at have et bestemt hierarki i klassen?

3) Byg tårn af aviser – gruppedynamisk øvelse (45 min.)
Del klassen i 2-3 store grupper (helst 8-10 elever i hver gruppe) Hver gruppe får udleveret en rulle malertape og 5-10 aviser afhængigt af avisernes tykkelse.

Opgaven lyder nu på, at gruppen har 20 min. til at bygge et så højt tårn af aviserne som muligt, minimum 1 meter. Tårnet skal dog samtidig være så stabilt, at der kan stå en skolemælk eller lignende ovenpå tårnet, uden at det braser sammen.

Den gruppe med det højeste eller mest stabile tårn har vundet. Lad grupperne få 5-10 minutters strategimøde, inden de går i gang med at bygge.

Efter øvelsen skal grupperne kortlægge, hvilken rolle de hver især havde i gruppen under øvelsen. Kom de med ideer? foldede aviser? styrede tapen? følte sig udenfor? uddelegerede opgaver? osv. Lad eleverne evaluere samarbejdet i gruppen. Hvad fungerede? Hvad kunne være bedre?

4) Roller i klassen – kan vi ændre på dem? (45 min.)
Del klassen op i mindre grupper à 3-5 elever, og lad dem kortlægge de forskellige roller i deres klasse ud fra en række overordnede kategorier. De skal undgå at sætte elevnavne på rollerne. Findes disse roller i klassen?

 • Den fagligt dygtige
 • Klovnen
 • Den stille
 • Den urolige
 • Den bestemmende
 • Den usynlige
 • Den modne
 • Roden
 • Den omsorgsfulde
 • Hyggesprederen 
 • Den drillesyge
  osv.

Gruppen kan selv finde på flere kategorier.

Individuel opgave i gruppen
Inden for hvilken kategori vil eleverne placere sig selv? Hvor tror de, klassekammeraterne vil placere dem? Hvor vil de helst have, at klassekammeraterne placerer dem? Eleverne må gerne vælge flere kategorier til sig selv og hinanden, hvis de ikke mener, at én kategori er dækkende.

Gruppeopsamling
Gruppen gennemgår hinandens placeringer. Er der forskel på, hvilken rolle eleverne ser sig selv i, ser hinanden i, ønsker at blive set i? Hvorfor/hvorfor ikke? Er der i klassen gode muligheder for at ændre sin rolle? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan vil eleverne helst have, det skal være i klassen i forhold til roller? Se Elevark 6 Roller i klassen – kan vi ændre på dem? til venstre under menuen.

FÆLLESLEGE OG INTERESSER

Klassen kan inddrage fælleslegen i bestemte frikvarterer som led i at skabe et bedre klassefællesskab.

1) Forbered fælleslege (90 min.)
Lad grupper på tværs af køn, grupperinger og interesser komme med ideer til fælleslege. Grupperne skal have følgende punkter med i deres overvejelser og bud på ideer:

 1. Alle skal kunne være med
 2. Legen skal styrke fællesskabet i klassen
 3. Hvordan bliver legen sat i gang? Hvordan bliver legen organiseret/styret?
 4. Opstil enkle regler for legen
 5. Hvordan løses uenigheder uden lærerinddragelse?

Grupperne fremlægger deres bud på fælleslege og modtager konstruktiv feedback fra en anden gruppe og læreren. Opfylder legen de fem punkter? Grupperne justerer deres forslag, og legene afprøves i de kommende frikvarterer. De bedste lege kan indgå i klassens lege-idébank.

2) Interessecollager (90 min.)
Lad eleverne lave interessecollager, hvor de klipper billeder ud fra blade eller printer billeder ud fra nettet. Billederne illustrerer, hvad de interesserer sig for. Eleverne præsenterer deres collager for klassen. På tavlen noteres de mange interesser, der kommer i spil. Lav kategorier for sammenfaldende interesser. Lad klassen sammenholde listen med de aktiviteter, der er fremherskende i frikvartererne. Kan klassen arbejde mod at fremme flere interessefællesskaber i klassen?

Klassekabalen
Foto: PlusPictures

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle